VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Vážení rodiče, k zápisu do ZŠ se přihlásilo celkem 15 žáků. Byla jim přidělena registrační čísla ZKH 1 – ZKH 15.

Všem žádostem o přijetí je vyhověno. 

Bude vyhověno i všem žádostem o odklady, u některých dosud chybí podepsané doporučení PPP. Po dodání udělíme odklad i jim.

Rodiče již byli kontaktováni.

(zveřejněno 7. 4. 2021)