Školní družina

Ve škole jsou k dispozici 3 oddělení školní družiny o celkové kapacitě 75 žáků.

Obsah a formy práce v jednotlivých odděleních jsou voleny tak, aby byly přiměřené věku, schopnostem a individuálním zvláštnostem dětí.

Provozní doba:

ráno: 6:00 – 7:45 hodin

odpoledne do 16:00 hod.

 

Školní klub

Školní klub slouží pro dojíždějící žáky, kteří podali řádně vyplněnou přihlášku. Volné hodiny zde mohou trávit i nepřihlášení žáci. Kapacita je 28 žáků.

Nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinek a relaxaci, hru, učení a individuální práci.

Klub je zároveň místem neformální kamarádské komunikace, možností zahrát si, číst, poslouchat hudbu.

Provozní doba: do 16:00 hodin.