Název školy:                         Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace

Adresa školy:                        Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory

IČ:                                           71005501

Telefon:                                  376 582 305, 777 360 081

Telefon/fax:                            376 582 178

E-mail:                                     reditel.zskhory@seznam.cz

Webové stránky:                    http://zs.kasphory.cz/

ID datové schránky:               ztdmuft

Právní forma:                          Příspěvková organizace

Zařazení do rejstříku škol:    Č.j.: 7717/2006-21 ze dne 10. 5. 2006

Zřizovatel:                               Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

Součásti školy:                       ZŠ, ZUŠ, MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ

IZO ředitelství:                        650 055 217

Statutární zástupce:               Mgr. Richard Nový – ředitel školy

 

Hlavní činnosti školy:     

Základní škola – poskytuje základní vzdělání

Základní umělecká škola – poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech

Mateřská škola – zabezpečuje předškolní výchovu

Školní družina a školní klub – slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků mimo vyučování

Školní jídelna – zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků

Základní škola a Základní umělecká škola Kašperské Hory, okres Klatovy vznikla jako příspěvková organizace 1. 1. 2003. V souladu s legislativou se v roce 2006 název změnil na Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace. K 1. 7. 2012 přibyly dvě speciální třídy, jedna pro žáky základní školy praktické (lehké mentální postižení) a jedna pro žáky základní školy speciální (střední a těžké mentální postižení).V tuto chvíli působí stále při škole jedna speciální třída s výukou podle individuálních vzdělávacích plánů.

Součástmi organizace jsou základní škola, základní umělecká škola, školní družiny a školní klub, dvě mateřské školy, dvě školní jídelny a výdejna. V provozu zůstala jedna speciální třída. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb jsou v Kašperských Horách a v Soběšicích.

Základní škola sídlí v historické budově, která je majetkem města Kašperské Hory, nedávno oslavila 100 let své existence. Mateřská školka má k dispozici samostatné křídlo, ZUŠ využívá tři učebny v přízemí a učebnu výtvarné výchovy. Součástí areálu je školní pozemek, zahrada s dětským hřištěm pro MŠ, školní zahrada, multifunkční hřiště s tartanovým povrchem, travnaté a vyasfaltované hřiště. Odloučené pracoviště MŠ Soběšice má samostatnou budovu s pozemkem a dětským hřištěm.

Během několika posledních let proběhla postupně rekonstrukce vnitřních i vnějších částí budov (naposledy fasáda a střecha v roce 2011). Od února 2016 je škole plně k dispozici nová multifunkční hala, která nahradila starou nevyhovující tělocvičnu.

Škola byla podle hygienických požadavků kompletně vybavena výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. V posledních letech bylo pořízeno nejnovější vybavení do učebny výtvarné výchovy, novým nábytkem byly vybaveny obě třídy MŠ v K. Horách, školní družiny, školní klub.

Postupně se podle finančních možností dokupují další učební pomůcky. Školu postupně dovybavujeme dalšími interaktivními tabulemi, celkem je jich nyní k dispozici šest. Nadále se snažíme rozvíjet i jejich využívání při výuce. Všichni učitelé prošli odborným zaškolením firmou AV Media. Škola má k dispozici dvě kompletní počítačové učebny s rychlým připojením k internetu (v předchozím roce došlo na základě výběrového řízení ke kompletní výměně počítačů), ve školním klubu i školní družině jsou další počítače. K dispozici je též řada výukových a encyklopedických programů pravidelně využívaných při výuce. Nově škola využívá i sady elektronických a elektrotechnických stavebnic pro vyšší názornost a zkvalitnění výuky.

Mnoho nových pomůcek bylo zakoupeno v letech 2013 – 14 díky projektu EU peníze do škol. V roce 2014 bylo z dotace získané z operačního programu Životního prostředí kompletně přebudováno a dovybaveno dětské hřiště a zahrada u mateřské školy.

V současné době se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci k přestavbě staré tělocvičny. Do začátku školního roku 2018/19 by zde měly vzniknout nové prostory zejména pro mateřskou školu, školní družinu a základní uměleckou školu.

Součásti školy kapacita
Základní škola 620
Základní umělecká škola 94
Mateřská škola 91 (Kašperské Hory 76, Soběšice 15)
Školní družina 75 (3 oddělení po 25 žácích)
Školní klub 28
Školní jídelna 440
Školní jídelna – výdejna 91

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše škola“

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání „Krása v umění“

Učební plány pro základní umělecké školy

Úplná, 10 běžných tříd 1. a 2. stupně.

V jedné samostatné speciální třídě jsou vyučováni žáci s lehkým a středním mentálním postižením.

Annín, Rejštejn, Srní, Modrava, Filipova Huť, Svojše, Soběšice, Strašín, Nezdice, Červená, Tuškov