Název školy:                         Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace

Adresa školy:                        Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory

IČ:                                           71005501

Telefon:                                  376 582 305, 777 360 081

Telefon/fax:                            376 582 178

E-mail:                                     reditel.zskhory@seznam.cz

Webové stránky:                    http://zs.kasphory.cz/

ID datové schránky:               ztdmuft

Právní forma:                          Příspěvková organizace

Zařazení do rejstříku škol:    Č.j.: 7717/2006-21 ze dne 10. 5. 2006

Zřizovatel:                               Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

Součásti školy:                       ZŠ, ZUŠ, MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ

IZO ředitelství:                        650 055 217

Statutární zástupce:               Mgr. Richard Nový – ředitel školy

 

Hlavní činnosti školy:     

Základní škola (IZO 102164444) – poskytuje základní vzdělání

Základní umělecká škola (IZO 115300635) – poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech

Mateřská škola (IZO 107542510) – zabezpečuje předškolní výchovu

Školní družina (IZO 115300228) – slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků mimo vyučování

Školní klub (IZO 150067356) – slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků mimo vyučování

Školní jídelna (IZO 102616124) – zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků

Školní výdejny (IZO 164100687) – zabezpečují stravování dětí

Základní škola a Základní umělecká škola Kašperské Hory, okres Klatovy vznikla jako příspěvková organizace 1. 1. 2003. V souladu s legislativou se v roce 2006 název změnil na Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace. K 1. 7. 2012 přibyly dvě speciální třídy, jedna pro žáky základní školy praktické (lehké mentální postižení) a jedna pro žáky základní školy speciální (střední a těžké mentální postižení).V tuto chvíli působí stále při škole jedna speciální třída s výukou podle individuálních vzdělávacích plánů.

Součástmi organizace jsou základní škola, základní umělecká škola, školní družiny a školní klub, dvě mateřské školy, školní jídelna a dvě výdejny. V provozu zůstala jedna speciální třída. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb jsou v Kašperských Horách a v Soběšicích.

Základní škola sídlí v historické budově z počátku dvacátého století, která je majetkem města Kašperské Hory. Mateřská školka má k dispozici samostatné křídlo a nové prostory v bývalé tělocvičně. Součástí areálu je školní pozemek, zahrada s dětským hřištěm pro MŠ, školní zahrada, multifunkční hřiště s tartanovým povrchem, travnaté a vyasfaltované hřiště. Odloučené pracoviště MŠ Soběšice má samostatnou budovu s pozemkem a rekonstruovaným dětským hřištěm (rok 2020).

Během několika posledních let proběhla postupně rekonstrukce vnitřních i vnějších částí budov. V roce 2014 bylo kompletně přebudováno a dovybaveno dětské hřiště a zahrada u mateřské školy. Od února 2016 je škole plně k dispozici nová multifunkční hala, která nahradila starou nevyhovující tělocvičnu.

V srpnu 2019 byla dokončena přestavba staré tělocvičny na nové prostory pro potřeby různých součástí naší organizace. Celé přízemí je k dispozici MŠ, nová třída je již uzpůsobená pro přijímání dvouletých dětí. V patře byly vybudovány prostory pro školní družinu, školní klub a výtvarný a literárně-dramatický obor základní umělecké školy. Hudební obor využívá dvě třídy základní školy. ZUŠ disponuje kompletní ozvučovací technikou.

V roce 2022 byla provedena kompletní rekonstrukce školního hřiště s travnatým povrchem a tartanovými běžeckými drahami. Kompletní rekonstrukcí prošla i školní cvičná kuchyňka.

Škola je podle hygienických požadavků kompletně vybavena výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Zastaralé zařízení průběžně obnovujeme.

V tuto chvíli máme přidělení dotace na 6 projektů v hodnotě přes 20 milionů korun. Řeší bezbariérovost školy, konektivitu, vybavení pro výuku robotiky, rekonstrukci některých tříd. Na programu je vybudování samostatné venkovní učebny v areálu školy. Termín realizace: 2023 – 2027.

Všechny třídy jsou od roku 2021 vybavené datovými projektory, v 6 učebnách jsou instalované interaktivní tabule, máme dvě počítačové učebny s rychlým připojením k internetu. Nadále se snažíme rozvíjet jejich využívání při výuce. Většina učitelů prošla odborným zaškolením firmou AV Media. V posledních letech jsme instalovali do několika tříd nové počítače, ve sborovně máme novou barevnou kopírku a videokameru, každý učitel dostal k dispozici služební notebook. Používáme také řadu výukových a encyklopedických programů. Škola využívá i sady elektronických a elektrotechnických stavebnic pro vyšší názornost a zkvalitnění výuky.

Vedle nové třídy MŠ byl na zahradě vybudován další venkovní herní prostor, na jaře 2022 byl opět doplněn dalšími hracími prvky a novým pískovištěm. Na zahradě MŠ je instalováno pítko a mlhoviště pro osvěžení dětí v horkých dnech.

Součásti školy kapacita
Základní škola 620
Základní umělecká škola 94
Mateřská škola 91 (Kašperské Hory 76, Soběšice 15)
Školní družina 75 (3 oddělení po 25 žácích)
Školní klub 28
Školní jídelna 440
Školní jídelna – výdejna 91

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše škola“

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání „Krása v umění“

Úplná, 10 běžných tříd 1. a 2. stupně.

V jedné samostatné speciální třídě jsou vyučováni žáci s lehkým a středním mentálním postižením.

Annín, Rejštejn, Srní, Modrava, Filipova Huť, Svojše, Soběšice, Strašín, Nezdice, Červená, Tuškov