Na této stránce najdete zprávy o některých zajímavých školních akcích, školní práce žáků a naše příspěvky do Kašperskohorského zpravodaje.