Na této stránce najdete zprávy o některých zajímavých školních akcích, školní práce žáků a naše příspěvky do Kašperskohorského zpravodaje.

Zde je k dispozici ARCHIV KAŠPERSKOHORSKÉHO ZPRAVODAJE, články o dění v naší organizaci jsou součástí téměř každého čísla.

Článek o dění v kašperskohorské ZŠ můžete najít v Kašperskohorském zpravodaji