Na této stránce najdete zprávy o některých zajímavých školních akcích, školní práce žáků a naše příspěvky do Kašperskohorského zpravodaje.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2023 – reportáž Českého rozhlasu

ROZHOVOR S MAS POŠUMAVÍ 2022

Zde je k dispozici ARCHIV KAŠPERSKOHORSKÉHO ZPRAVODAJE, články o dění v naší organizaci jsou součástí téměř každého čísla. Níže najdete starší články do roku 2020.

Článek o dění v kašperskohorské ZŠ můžete najít v Kašperskohorském zpravodaji