NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Kroužek Vedoucí  Čas
Angličtina 1. tř. Milena Veselá  út 11:50 – 12:35
Dyslektický Lenka Zelenková  od 2. pololetí
Školní knihovna Hana Kroupová  po 12:45 – 13:45
Králováčci Pavel Klement  st 14:00 – 16:00
Vaření 4. – 9. roč. Drahomíra Turková st 13:30 – 15:30
Myslivecký Jaroslav Nový, Miloslava Nová
 pá 14:30 – 16:30
Náboženství Šárka Šmídlová  po 14:15 – 15:15
Řečová cvičení Lenka Součková út 11:45 – 13:00

Poplatky za zájmové kroužky: 100,- Kč za pololetí.