NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 

Kroužek Vedoucí  Čas
Angličtina (1. ročník) Milena Veselá  st 11:50 – 12:35
Čtenářský klub Michaela Kačmárová  st 14:00 – 15:30
Knihovna Michaela Kačmárová  čt 12:45 – 13:45
Kreslení (2. – 4. ročník) Lenka Součková  po 12:40 – 13:45
Myslivecký Jaroslav Nový, Miloslava Nová  pá 14:30 – 16:30
Náboženství Šárka Šmídlová  po 14:15 – 15:15

Poplatky za zájmové kroužky: 100,- Kč za pololetí.

Kroužky zahájí činnost do začátku října 2023.