NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

bude upřesněna začátkem září.

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Kroužek Vedoucí  Čas
Angličtina MŠ Milena Veselá  bude upřesněno
Angličtina 1. tř. Milena Veselá  st 11:45 – 12:30 hod
Reedukace 2. stupeň Eva Pelčarská  po 13 – 13:45 hod
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Libuše Havlová  st, 12:30 – 14:00 hod
Králováčci Pavel Klement  st 14:00 – 16:00 hod
Němčina Eva Pelčarská  pá 13 – 13:45 hod
Logopedie Milena Kankrlíková  st 13:00 – 14:00 hod
Dyslektický kroužek Veronika Týrová  čt 12:30 – 14:00
Myslivecký Jaroslav Nový, Miloslava Nová  pá 14:30 – 16:30 hod
Náboženství Šárka Šmídlová  po 13:00 – 14:00 hod
Hrajeme si s češtinou, matikou (pro 4. roč.) Hana Kroupová  po 12:50 – 13:35 hod
Sparťan * Michal Trš D 5. – 9. roč: st 13:30 – 14:30 hod

1. – 2. roč. : pá 12:30 – 13.30

3.- 4. roč.: út 12:55 – 13:55

Školní knihovna Věra Korcová út 12 – 14 hod

 

* skupiny jsou sestaveny podle zájmu žáků.

 

Poplatky za zájmové kroužky:

Sparťan:          300,- Kč za pololetí.

Ostatní:           100,- Kč za pololetí.

Němčina:        bezplatně (v rámci projektu)