NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

Kroužek Vedoucí  Čas
Angličtina MŠ Milena Veselá  po 10 – 10:45 hod, 10:45 – 11:30 hod
Angličtina 1. tř. Milena Veselá  st 11:45 – 12:30 hod
Aj – konverzace pro pokročilé (7. – 9.) Mgr. Eva Pelčarská  pá 13 – 13:45 hod
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Libuše Havlová  st, čt. 12 – 15 hod
Králováčci Pavel Klement  út 14:00 – 16:00 hod
Leteckomodelářský Ladislav Havel  pá 12 – 14 hod
Logopedie Mgr. Milena Kankrlíková  čt 13:30 – 14:30 hod
Malý přírodovědec Ing. Veronika Týrová pro malý zájem se nekoná
Myslivecký Jaroslav Nový, Miluše Nová  pá 14:30 – 16:30 hod
Náboženství Šárka Šmídlová  po 13:00 – 14:00 hod
Pletení a háčkování Á. Barfussová pro malý zájem se nekoná
Sparťan * Michal Trš út 12:50 – 13:50 hod (3. roč.)

pá 13 – 14 hod (4., 5. roč.)

st 14 – 15 hod (D 6-9)

Školní knihovna Mgr. Věra Korcová

* skupiny jsou sestaveny podle zájmu žáků.

 

Poplatky za zájmové kroužky:

Sparťan:          300,- Kč za pololetí.

Ostatní:           100,- Kč za pololetí.