NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Termíny konání jednotlivých kroužků budou upřesněny podle zájmu a možností žáků.

Kroužky budou otevřeny od začátku října.

Název Vedoucí
Angličtina 1. tř. Milena Veselá
Dyslektický 2. – 3. roč. Lenka Zelenková
Králováčci Pavel Klement
Myslivecký J. Nový, M. Nová
Náboženství Šárka Šmídlová
Školní knihovna Hana Kroupová
Vaření 5. – 9. roč. Drahomíra Turková

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

viz informace pro rodiče.

Do 22. 11. 2020 je vzhledem k výjimečnému stavu zakázáno kroužky provozovat.

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Kroužek Vedoucí  Čas
Angličtina MŠ Milena Veselá  po 10 – 10:45, 10:45 – 11:30 hod.
Angličtina 1. tř. Milena Veselá  út 12 – 12:45 hod
Reedukace 3. ročník Blanka Dohnalová  út 13 – 13:45 hod
Dyslektický Libuše Havlová  čt, 11:45 – 15:00 hod
Králováčci Pavel Klement  st 14:00 – 16:00 hod
Němčina 4. – 5. roč. Eva Pelčarská nekoná se, malý zájem
Logopedie Milena Kankrlíková  st 13:00 – 14:00 hod
Zručné ruce (dílny) Petr Málek  nekoná se, malý zájem
Myslivecký Jaroslav Nový, Miloslava Nová  pá 14:30 – 16:30 hod
Náboženství Šárka Šmídlová  po 14 – 14:45 hod
Vaření 4. – 9. roč. Drahuše Turková  st 14:30 – 16 hod
Sportovní přípravka Eva Pelčarská nekoná se, malý zájem
Školní knihovna Hana Kroupová út 12:45 – 13:45, čt 12 – 13 hod
Šachový Petr Málek st 13 – 14:30 hod

 

Poplatky za zájmové kroužky: 100,- Kč za pololetí.