1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:35-14:20

13:55-14:40

14:25-15:10

14:45-15:20

1. 2. 3. 4.  5.    
1. ročník ČJ M TV ČJ
2. ročník ČJ M PRV ČJ
3. ročník   3.A

3. ročník   3.B

ČJ

ČJ

M

M

ČJ

AJ

TV

PRV

AJ

HV

4. ročník ČJ M ČJ HV TV
5. ročník ČJ M ČJ HV
1. 2. 3. 4.  5.
1. ročník ČJ M ČJ PRV
2. ročník ČJ M TV VPČ VPČ
3. ročník   3.A

3. ročník   3.B

ČJ

ČJ

M

M

AJ

ČJ

VPČ

VPČ

VPČ

VPČ

4. ročník ČJ M AJ VPČ VPČ
5. ročníkČJ ČJ M AJ TV VL
1. 2. 3. 4. 5.  6.
1. ročník ČJ M ČJ HV  TV
2. ročník ČJ M AJ PRV ČJ
3. ročník   3.A

3. ročník   3.B

M

ČJ

ČJ

TV

PRV

M

TV

AJ

ČJ

ČJ

4. ročník ČJ M TV AJ
5. ročník ČJ M ČJ VPČ VPČ
1. 2. 3. 4. 5.
1. ročník ČJ M TV VPČ
2. ročník ČJ M ČJ TV
3. ročník   3.A

3. ročník   3.B

ČJ

ČJ

M

M

ČJ

ČJ

AJ

PRV

HV

 

4. ročník ČJ M AJ VL VPČ
5. ročník M TV AJ ČJ INF
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník ČJ ČJ PRV VPČ
2. ročník ČJ M ČJ HV
3. ročník   3.A

3. ročník   3.B

ČJ

M

M

ČJ

PRV

TV

ČJ

AJ

 

ČJ

4. ročník ČJ M ČJ TV PŘ/VL
5. ročník M AJ ČJ VL VPČ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník ČJ M AJ HV D INF VV VV
7. ročník M Z ČJ D NJ HV ČSP ČSP
8. ročník AJ ČJ M D VO TVD TVH
9. ročník M D ČJ AJ HV TVD TVH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M ČJ EV TVH TVD
7. ročník ČJ M AJ TVH TVD
8. ročník M ČJ F CH NJ ČSP ČSP
9. ročník ČJ M AJ Z CH VO VV (L)/INF (S) VV (L)/INF (S)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník ČJ AJ D VO Z
7. ročník F ČJ M Z D NJ
8. ročník Z ČJ M/AJ AJ/M VZ TVH TVD
9. ročník ČJ M F VZ NJ TVH TVD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M F ČJ TVD TVH ČSP (L) ČSP (L)
7. ročník ČJ M/AJ Aj/M TVD TVH VV VV
8. ročník D CH ČJ/AJ AJ/ČJ INF  SH (L)/VV (S) VV (S)/SH (L)
9. ročník AJ CH M Z CČJ SH (S) SH (S)
1. 2. 3. 4. 5.    
6. ročník AJ M ČJ Z
7. ročník ČJ AJ M VO INF
8. ročník F M NJ/CČJJ CČJ/N HV
9. ročník ČJ D M F NJ