1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:55-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:55-14:30

13:35-14:20

14:35-15:10

14:25-15:10

1. 2. 3. 4.  5.  6.  7.
1. ročník Čj M Tv Čj  –
2. ročník Čj M Tv Čj  –
3. ročník Čj M Čj TV Aj
4. ročník Čj M Vl Čj Aj
5. ročník Čj M Tv Čj  –  Vpč  Vpč
1. 2. 3. 4.  5.  6.
1. ročník Čj M Prv VPČ  Čj
2. ročník Čj M Čj VPČ  –
3. ročník Čj Prv M Čj Hv
4. ročník Čj M Tv Tv Vpč  Vpč
5. ročník Čj M Vl Aj Tv  Př
1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj Hv M Tv  –
2. ročník Čj Hv M Tv Prv
3. ročník Čj M Aj Čj Čj
4. ročník Čj M Aj Čj
5. ročník Čj M Vpč Info
1. 2. 3. 4. 5.
1. ročník Čj Prv Tv Čj  –
2. ročník Čj M Aj Čj  –
3. ročník M Prv Čj Vpč  Vpč
4. ročník Čj M Vl/Př Tv  –
5. ročník Čj M Vl Čj Tv
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj M Vpč Čj  –
2. ročník Čj M Vpč Čj  Prv
3. ročník M Čj Aj Tv  –
4. ročník Čj M Aj Vpč  Hv
5. ročník Čj M Aj Hv   –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Aj M Čj D Tv D  – Vv Vv
7. ročník M Čj Vo Aj CČj Tv D Čsp (sudý) Čsp (sudý)
8. ročník Čj M Inf Tv D Nj Čsp (lichý) Čsp (lichý)
9. ročník D Nj M Čj Aj TvD Inf  –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Čj M Z Aj  –  –  –
7. ročník Aj Ch F Čj Nj VV/SH VV/SH
8. ročník M Čj Aj D Z Vo  –  .
9. ročník Čj M Z Ch Vz Inf VV/SH VV/SH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník M ČJ Vo Info D Tv H  –  –
7. ročník Z M D Čj Tv D Inf  –  –
8. ročník Čj M Čj F Tv H  –  –
9. ročník Čj M F Tv D  CČj  –  –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Čj Ev Z Aj F Tv D Čsp (lichý) Čsp (lichý)
7. ročník M Nj Ch Hv Vz  Tv H Tv H
8. ročník Čj M Aj D Hv Tv D -/ Vv -/ Vv
9. ročník Aj Ch Čj F Nj D Tv H Tv H
1. 2. 3. 4. 5.    
6. ročník M Čj Hv Tv H
7. ročník Čj Aj M D Tv H
8. ročník Aj M Z Nj F
9. ročník Vo M Hv Z Aj