1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:55-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:55-14:30

13:35-14:20

14:35-15:10

14:25-15:10

1. 2. 3. 4.  5.  6.  7.
1. ročník Čj M PRV Čj  HV
2. ročník Čj TV M Čj  VPČ
3. ročník Čj M Čj TV Aj
4. ročník Čj Aj TV M
5. ročník Čj M VL Čj HV
1. 2. 3. 4.  5.  6.
1. ročník Čj M TV Čj  –
2. ročník Aj Čj M Čj HV
3. ročník Aj Čj PRV M Čj
4. ročník Čj M VL Čj
5. ročník Čj Aj M TV Čj
1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj PRV VPČ VPČ  –
2. ročník Čj M Čj PRV
3. ročník Čj M TV Čj VPČ
4. ročník Aj M Čj VPČ VPČ HV
5. ročník Čj Aj M TV VPČ
1. 2. 3. 4. 5.
1. ročník Čj M TV Čj  –
2. ročník Čj M VPČ Čj
3. ročník Čj PRV Aj M  HV
4. ročník Čj M Čj TV VL/PŘ
5. ročník Čj Aj M VL INF
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj M TV Čj  –
2. ročník Čj M PRV TV  –
3. ročník Čj M VPČ Čj  –
4. ročník Aj M Čj VPČ  TV
5. ročník Čj M VPČ VPČ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Čj Aj Z M VV  VV
7. ročník M Čj D Z Nj HV VV VV
8. ročník Čj VO M Aj TVD TVH HV
9. ročník Aj F M Čj TVD TVH INF INF
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Čj M D TVD  TVH  –  –
7. ročník Čj M Aj TVD TVH
8. ročník M CH Čj F Aj INF(sudý)/ČSP INF/ČSP(l)
9. ročník Aj D M CH Z CČj VZ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník Aj Čj M F HV EV  –  –
7. ročník M F Čj Nj VO INF  –  –
8. ročník Čj D Nj Z TVH TVD  –  –
9. ročník Nj M Čj TVH TVD  –  –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M Čj D TVH TVD ČSP (lichý) ČSP (lichý)
7. ročník Aj Čj M TVH TVD ČSP (sudý) ČSP (sudý)
8. ročník M Aj Čj CH VZ VV (sudý)/ SH VV /SH (l)
9. ročník Čj CH D Z Nj HV SH (sudý)/ VV SH / VV (l)
1. 2. 3. 4. 5.    
6. ročník Aj Čj Z VO INF
7. ročník M Aj Čj Z D
8. ročník D M F Nj CČj
9. ročník M Čj Aj F VO