ROZVRHY HODIN  NA ŠKOLNÍ ROK 2023-24 JSOU K DISPOZICI I PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU „BAKALÁŘI“.

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:35-14:20

13:55-14:40

14:25-15:10

14:45-15:20

1. 2. 3. 4.  5.    
1. ročník ČJ M TV ČJ
2. ročník ČJ M PRV ČJ/AJ
3. ročník   ČJ M AJ TV ČJ
4. ročník ČJ M AJ TV
5. A

5. B

ČJ

ČJ

AJ

M

M

VL

VL

AJ

ČJ

VPČ

 

VPČ

1. 2. 3. 4.  5. 6.
1. ročník ČJ M PRV HV
2. ročník ČJ ČJ M HV
3. ročník  M ČJ AJ HV PRV
4. ročník ČJ M AJ INF VL
5. A

5. B

ČJ

ČJ

M

M

TV

TV

EV

HV

VPČ

1. 2. 3. 4. 5.  6.
1. ročník ČJ M TV VPČ
2. ročník ČJ ČJ M TV PRV
3. ročník    ČJ M ČJ AJ VPČ
4. ročník ČJ M AJ VPČ VL
5. A

5. B

ČJ

ČJ

AJ

M

M

VL

VL

AJ

VPČ

ČJ

INF

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. ročník ČJ TV PRV ČJ VPČ
2. ročník TV M ČJ/AJ VPČ VPČ
3. ročník    M PRV TV ČJ VPČ
4. ročník ČJ M VPČ TV ČJ
5. A

5. B

ČJ

ČJ

M

M

AJ

AJ

INF

TV

  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník ČJ M ČJ EV
2. ročník ČJ ČJ M EV
3. ročník  ČJ M ČJ EV
4. ročník ČJ M EV HV VPŘ
5. A

5. B

ČJ

ČJ

M

M

EV

VPČ

TV

VPČ

HV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník D M ČJ Z EV ČSP (L) ČSP (L)
7. ročník M INF Z VV VV ČJ
8. ročník ČJ M F AJ D TVH ČSP(S) ČSP(S)
9. ročník M AJ/ČJ ČJ/AJ D NJ TVH VO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník ČJ AJ M HV TVD TVH
7. ročník M ČJ AJ NJ TVD TVH
8. ročník CH ČJ M TVD HV VV (L) VV(L)
9. ročník M/AJ AJ/M ČJ CH TVD Z VV (S) VV (S)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník Z AJ ČJ VV VV
7. ročník M ČJ F AJ D VO HV
8. ročník ČJ D AJ M F TVH TVD
9. ročník ČJ F M VZ TVH TVD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M AJ F ČJ VO TVD
7. ročník ČJ M NJ Z TVD ČSP (L) ČSP (L)
8. ročník M CH ČJ NJ VZ INF (S) INF (S)
9. ročník AJ ČJ M CH D INF (L) INF (L)
1. 2. 3. 4. 5.  6.  
6. ročník ČJ M INF D TVH
7. ročník AJ ČJ D M TVH
8. ročník M ČJ AJ Z NJ VO
9. ročník ČJ M F NJ HV Z