1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:55-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:55-14:30

13:35-14:20

14:35-15:10

14:25-15:10

1. 2. 3. 4.  5.  6.  7.
1. ročník Čj M Čj Tv  Hv
2. ročník Čj M Tv Čj  –
3. ročník Čj M Tv Aj Čj
4. ročník Čj M Aj Čj Hv
5. ročník Čj Čj M Aj Inf
1. 2. 3. 4.  5.  6.
1. ročník Čj M Čj Prv  –
2. ročník Čj M Prv Čj Hv
3. ročník Čj M Čj Prv Hv
4. ročník Čj Vl M Tv VPČ
5. ročník M Aj Čj Vl Hv
1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj M VPČ Čj  –
2. ročník Čj M Čj VPČ
3. ročník Čj M Aj VPČ Čj
4. ročník M Tv VPČ VPČ
5. ročník Čj M ČJ VPČ VPČ
1. 2. 3. 4. 5.
1. ročník Čj M Tv Prv  –
2. ročník Čj M Čj Prv Tv
3. ročník Prv M Aj Čj  Tv
4. ročník Čj M Aj Čj Vl
5. ročník Čj m Tv VPČ
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj Čj Tv VPČ  –
2. ročník Čj M Aj VPČ  –
3. ročník Čj M Čj VPČ  –
4. ročník Čj M Aj Čj  Tv
5. ročník Čj Vl M Tv Aj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Aj Čj M Inf TvH  – Vv Vv
7. ročník Čj Aj M TvH Hv Čsp (sudý) Čsp (sudý)
8. ročník M Inf Čj Aj D TvD Čsp (lichý) Čsp (lichý)
9. ročník M Aj Čj D Z TvD Inf Inf
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M Čj Aj D TvD  Ev  –  –
7. ročník Aj M Čj F TvD Nj VV VV
8. ročník Čj Ch M Nj Vz Z TvH TvH
9. ročník Vo Čj M Ch Nj TvH TvH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník Čj Z F TvH  –  –
7. ročník Čj D M Z TvH Inf  –  –
8. ročník M F Čj CČj TvD  –  –
9. ročník M Čj CČj F TvD  –  –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník Vo M Čj Čj Z TvD Čsp (sudý) Čsp (sudý)
7. ročník M Aj Čj Nj TvD
8. ročník M Čj D Nj Ch Aj Vv (lichý)/ Sh Vv /Sh (sudý)
9. ročník D Aj Vz Ch F Z Sh (lichý)/ Vv Sh / Vv (sudý)
1. 2. 3. 4. 5.    
6. ročník M Aj D Hv
7. ročník Čj M Z Vo D
8. ročník Aj Vo F Hv
9. ročník Aj Čj M Nj Hv