1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:55-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:35-14:25

13:55-14:35

14:30-15:10

14:40-15:20

1. 2. 3. 4.  5.    
1. ročník ČJ TV M ČJ  HV
2. ročník ČJ M TV ČJ  AJ2
3. ročník ČJ M AJ ČJ HV
4. ročník ČJ M ČJ TV VPČ
5. ročník M ČJ ČJ VL HV
1. 2. 3. 4.  5.
1. ročník ČJ M TV ČJ  –
2. ročník M ČJ PRV ČJ AJ1
3. ročník ČJ M AJ ČJ PRV
4. ročník ČJ AJ M HV
5. ročník M AJ ČJ TV
1. 2. 3. 4. 5.  6.
1. ročník ČJ M PRV ČJ  –
2. ročník ČJ M VPČ VPČ ČJ
3. ročník ČJ M TV VPČ VPČ
4. ročník ČJ VL M TV AJ
5. ročník AJ ČJ M VPČ VPČ
1. 2. 3. 4. 5.
1. ročník ČJ M ČJ TV  –
2. ročník ČJ M TV PRV
3. ročník ČJ M AJ ČJ PRV
4. ročník ČJ M AJ VPČ
5. ročník ČJ M AJ ČJ VL
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník Čj PRV VPČ VPČ  –
2. ročník M ČJ ČJ HV  –
3. ročník ČJ M ČJ TV  –
4. ročník ČJ TV M ČJ VPČ
5. ročník M ČJ TV INF VPČ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M AJ ČJ Z D  – ČSP ČSP
7. ročník AJ ČJ M D Z HV VV VV
8. ročník M ČJ AJ F VZ TVH TVD
9. ročník ČJ M Z AJ VO TVH TVD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M ČJ F TVD  TVH  –  –
7. ročník ČJ M NJ F TVD TVH ČSP1/ČSP2 ČSP1/ČSP2
8. ročník ČJ M CH NJ HV D INF/VV INF/VV
9. ročník M ČJ D CH HV VV/INF VV/INF
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník M AJ ČJ VO INF EV  –  –
7. ročník M ČJ Z D NJ  –  –
8. ročník AJ M ČJ TVD TVH  ČSP/-  ČSP/-
9. ročník M ČJ AJ F TVD TVH  –  –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník ČJ D Z TVH TVD VV VV
7. ročník ČJ Aj2/M1 AJ1/M2 TVH TVD
8. ročník ČJ Z F CH NJ  SH/- SH/-
9. ročník AJ D M CH Z CČJ -/SH -/SH
1. 2. 3. 4. 5.    
6. ročník ČJ M/AJ M/AJ HV
7. ročník AJ M ČJ VO INF
8. ročník M D VO AJ CČj/- CČJ/-
9. ročník ČJ M F VZ NJ NJ