1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00-8:45 8:55-9:40 9:55-10:40 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25

 

13:35-14:20

13:55-14:40

14:25-15:10

14:45-15:20

1. 2. 3. 4.  5.    
1. ročník ČJ ČJ M HV
2. ročník ČJ M PRV TV
3. ročník   ČJ M AJ PRV ČJ
4. A

4. B

ČJ

ČJ

AJ

M

M

TV

VL

TV

INF

5. ročník ČJ M ČJ VL
1. 2. 3. 4.  5. 6.
1. ročník ČJ M PRV TV
2. ročník ČJ M ČJ AJ VPČ
3. ročník  ČJ M TV AJ ČJ
4. A

4. B

ČJ

ČJ

M

AJ

AJ

M

VL

EV

 

5. ročník ČJ M AJ VPČ HV Intervence
1. 2. 3. 4. 5.  6.
1. ročník ČJ ČJ M VPČ  VPČ
2. ročník ČJ M TV EV VPČ
3. ročník    ČJ M AJ PRV ČJ
4. A

4. B

ČJ

ČJ

M

M

PŘ/VL

AJ

VPČ

TV

VPČ

VPČ

VPČ

5. ročník ČJ M VL TV VPČ
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. roční TV ČJ ČJ EV
2. ročník ČJ M PRV ČJ
3. ročník    ČJ M VPČ TV VPČ
4. A

4. B

ČJ

ČJ

M

AJ

TV

EV

ČJ

M

VPČ

PŘ/VL

HV

 

5. ročník ČJ M EV AJ INF
  1. 2. 3. 4. 5.  
1. ročník ČJ M TV PRV
2. ročník ČJ M ČJ HV
3. ročník  ČJ M EV HV
4. A

4. B

ČJ

ČJ

AJ

M

M

ČJ

INF

HV

 

VPČ

5. ročník ČJ AJ M TV VPČ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M ČJ AJ EV Z ČSP (L) ČSP (L)
7. ročník ČJ M AJ D VV (od 13:00) VV
8. ročník M ČJ VO NJ TVD TVH
9. ročník AJ ČJ M F HV TVD TVH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník ČJ AJ D F TVD TVH
7. ročník ČJ M NJ Z TVD TVH ČSP (S) ČSP (S)
8. ročník M CH F AJ/ČJ ČJ/AJ HV VV (L)/INF (S)  VV(L)/INF(S)
9. ročník M ČJ CH D Z NJ INF (L) INF (L)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6. ročník M ČJ VO VV VV
7. ročník ČJ M F D AJ HV
8. ročník AJ M ČJ D TVH TVD
9. ročník ČJ M/AJ AJ/M D TVH TVD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. ročník M ČJ Z D TVH TVD
7. ročník ČJ M NJ TVH TVD
8. ročník M CH ČJ Z VZ NJ  ČSP ČSP
9. ročník M AJ/ČJ ČJ/AJ F CH VZ VV(L)/SH (S) SH(S)/VV(L)
1. 2. 3. 4. 5.  6.  
6. ročník AJ M ČJ HV INF
7. ročník M AJ ČJ Z VO INF
8. ročník M D F CČJ/AJ AJ/CČJ
9. ročník M Z NJ VO CČJ CČJ