Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele nebo samotné organizace.

NÁVRH rozpočet 2024

NÁVRH střednědobý rozpočtový výhled 2025 – 26

*********************************************************

Schválený rozpočet 2023

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2024 – 25

*********************************************************

Schválený rozpočet 2022

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2023 – 24

*********************************************************

Schválený rozpočet 2021

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2022 – 2023

*********************************************************

Schválený rozpočet 2020

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2022

*********************************************************

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020 – 2021

*********************************************************