ZÁKLADNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20:

  • Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020
  • Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. 6. 2020 mezi 8 – 8:40 hod. v jednotlivých třídách
  • V tuto dobu bude probíhat i focení jednotlivých tříd
  • Do školy mohou přijít i žáci, kteří se nezúčastnili výuky a konzultací ve škole, jedinou podmínkou je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez něj nemohou vstoupit do školy ani se účastnit jakékoliv školní akce. Pak je nutné domluvit vydání vysvědčení individuálně.
  • V 8:40 proběhne poslední scházení ze schodů vycházejících žáků.
  • Obědy pro žáky 1. stupně jsou zajištěny, budou se vydávat od 10:00 hod.
  • Družina je pro žáky 1. stupně zajištěna podle požadavků rodičů
  • Stále platí pravidlo, že pro rodiče je vstup do školy na základě hygienických nařízení zakázán!!!
  • Od 9 hodin proběhne v místním kině pro žáky 2. stupně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s vycházejícími žáky. Zúčastnit se mohou všichni žáci 2. stupně, kteří odevzdali čestné prohlášení. TATO AKCE JE I PRO RODIČE ŽÁKŮ BEZ PŘÍZNAKŮ NÁKAZY KORONAVIREM!!! (Ti nemusejí mít žádné prohlášení.)

O organizaci posledního dne budou podrobněji informovat jednotliví třídní učitelé.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO VEŘEJNOST

Oznamujeme, že školní jídelna při ZŠ bude opět vařit pro cizí strávníky od 17. srpna 2020.

 Stravu si můžete přihlásit již od 10. 8. 2020 buď osobně ve školní jídelně nebo

telefonicky na čísle 376 582 269

Oznamujeme, že v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, bylo v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů vyhlášeno na dny

29. – 30. června 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 26. června 2020.