VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25 (ke dni 3. 4. 2024) 

Přijatí zájemci: Z24/1 – 3, 5 – 7, 9 – 11, 13 – 16, 18   

Udělené odklady: Z24/12, 17

Přerušené správní řízení (z důvodu nedodání potřebných podkladů): Z24/4, 8

 

Pozn.: Do 1. ročníku ZŠ nastoupí k 1. září 2024 s největší pravděpodobností 15 žáků.

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na čtvrtletní rodičovské schůzky.

Místo konání: jednotlivé třídy

Čas: středa 17. 4. 2024 od 16 hodin

Po společné úvodní části v každé třídě se Vám budou jednotliví učitelé věnovat individuálně.

Začátek:                   pátek 22. března 2024 v 17 hodin u školy

Konec:                      sobota 23. dubna 2024 v 8:30 hodin

Pořádá:                    Městská knihovna Kašperské Hory a Základní škola Kašperské Hory

Děti budou potřebovat: spací pytel nebo deku na zakrytí, příp. karimatku či nafukovací lehátko, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky a také pastelky, nůžky…

Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny.

Večeře a snídaně: zajištěno školní jídelnou

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Pokud s pořizováním záznamů nesouhlasíte, upozorněte na to organizátora.

Oficiální stránky: NOC S ANDERSENEM 2023

Každý žák 1. stupně ZŠ obdrží ve škole vytištěnou přihlášku.