Vážení rodiče, obnovuji zářijový příspěvek, který je stále aktuální!

Probíhá rekonstrukce staré tělocvičny a opěrné zdi spodního hřiště. Prostor je označen, po celou dobu stavby platí ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. 

Příjezd k MŠ byl osazen značkou zákaz vjezdu všech vozidel, z důvodu bezpečnosti byla instalována nová elektronicky ovládaná brána. Příjezd je pro veřejnost zakázán, Policie ČR bude průběžně dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu a přestupky pokutovat. Pro rodiče je k dispozici parkoviště u sportovní haly.

POZOR!!!

Na hlavní silnici v prostoru před školou a školkou platí z důvodů zajištění bezpečnosti ZÁKAZ ZASTAVENÍ.

DĚKUJEME VŠEM SLUŠNÝM RODIČŮM, KTEŘÍ DODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA!!!

Vážení rodiče,

v době letních prázdni probíhaly v naší škole opakovaně bezplatné příměstské tábory. Vždy jsme měli připraveny termíny, materiální i personální zabezpečení na celý měsíc. Z důvodu velmi malého zájmu rodičů, proběhly vždy jen dva turnusy. V některých bylo dokonce jen 6 kašperskohorských dětí.

To bylo hlavním důvodem, proč nebylo možné v loňském roce tábory uspořádat. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí na prvním stupni jsme opět vstoupili v jednání, takže pokud to půjde, škola veřejnosti opět letní příměstské tábory nabídne.

O výsledcích jednání Vás budeme včas informovat.