Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na úterý 30. dubna 2019 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno.  

V tomto termínu bude probíhat celodenní přerušení dodávky elektrické energie. Provoz školy by byl značně omezen, školní jídelna není schopná zajistit přípravu stravy v souladu s hygienickými požadavky. 

Pro žáky 1. – 3. ročníku, o které se doma nemohou rodiče postarat, bude v případě odpovídajícího zájmu k dispozici školní družina.  

Školní jídelna zůstane v provozu v nouzovém režimu pouze pro MŠ.

Vážení rodiče, k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2019/20 se dostavilo 35 dětí. Do 1. ročníku jsou přijaty děti s těmito přidělenými čísly:

Z19/1, Z19/2, Z19/3, Z19/4, Z19/6, Z19/7, Z19/8, Z19/9, Z19/12, Z19/13, Z19/14, Z19/15, Z19/16,  Z19/17, Z19/18, Z19/19, Z19/20, Z19/21, Z19/22, Z19/23, Z19/25, Z19/28, Z19/29, Z19/30, Z19/31, Z19/32, Z19/33, Z19/34, Z19/36.

Je možné, že výsledný počet dětí bude nižší, v tuto chvíli řešíme ještě další možné odklady školní docházky. Již nyní připravujeme dělení některých hodin.