Na čtvrtek 25. a pátek 26. 10. 2018 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno. V tomto termínu budou probíhat v budově školy stavební práce.

Pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ bude v případě odpovídajícího zájmu v provozu školní družina.

Mgr. Richard Nový, ředitel školy