INFORMACE O ZPŮSOBU VÝUKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření všech základních škol jsme museli přistoupit k alternativnímu způsobu výuky. Zde je stručný popis, jak je vzdělávání organizováno. Děkujeme vám za pochopení a aktivní spolupráci.

 

 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Výuku na prvním stupni základní školy mají na starosti jednotliví třídní učitelé. Již kontaktovali (nebo budou v nejbližší době kontaktovat) všechny rodiče. Osobně sdělí, jak bude zadáváno učivo, jakým způsobem budou zadávány a kontrolovány úkoly.

 

 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Již od minulého týdne jsou průběžně předávány úkoly prostřednictvím systému „Bakaláři“ (všichni rodiče mají k dispozici přístupová jména a hesla), mailů, sociálních sítí.

Domácí výuku koordinují učitelé jednotlivých předmětů. Poskytují výukové postupy, videa, poznámky…, budou zadávat úkoly a ověřovat výsledky domácí práce.

 

O případných změnách budeme okamžitě informovat.

!!!DODATEK!!!

  • od 16. 3. 2020 je pro veřejnost uzavřena školní jídelna
  • od 17. 3. 2020 jsou uzavřené i mateřské školy v Kašperských Horách a Soběšicích

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU TEDY UZAVŘENY VŠECHNY SOUČÁSTI NAŠÍ ORGANIZACE!

 

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bude pro žáky v souladu s doporučením MŠMT

od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena základní škola, školní družina, školní klub, jídelna a základní umělecká škola!

Odkaz: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je k dispozici v ředitelně školy.

MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO VEŘEJNOST FUNGUJÍ PO 11. 3. 2020 BEZ OMEZENÍ. 

(Zveřejněno 10. 3. 2020, o změnách budeme informovat.)

Doplnění informací k 1. 4. 2020:

Ministerstvo školství vzhledem k současné situaci důrazně doporučuje VYHNOUT SE PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přijetí do základní školy PŘÍMO VE ŠKOLE!!!
Doporučuje ZASLAT vše ve stanoveném termínu POŠTOU. Mail je možné použít pouze s elektronickým podpisem (nestačí dokumenty naskenovat!). Poslední možností je zaslání datovou schránkou. ŽÁDÁME VŠECHNY, RESPEKTUJTE TOTO DOPORUČENÍ!!!

 

Základní informace

Zápisový list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

*

Paragrafy ze školského zákona