Vážení rodiče a návštěvníci školy, především v zájmu našich dětí vás všechny prosíme o důsledné dodržování následujícího bezpečnostního opatření:

VYHLAŠUJEME ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ A CIZÍCH OSOB DO PROSTOR ŠKOLY!!!

 VÝJIMKY: 

– ODEBRÁNÍ OBĚDA

– PŘEDEM OHLÁŠENÉ NÁVŠTĚVY

 !!!    KAŽDÁ NÁVŠTĚVA MUSÍ ZAPSAT SVŮJ PŘÍCHOD DO SEŠITU U VSTUPU DO BUDOVY    !!!

OD 9. 9, JSOU VE ŠKOLE POVINNÉ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH

 

LETÁK BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

METODIKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  PRO ŠKOLY

Pár informací k organizaci prvního školního týdne:

Školní družina (klub) bude v úterý 1. 9. v provozu od 7:00 do 15:00 hodin

Zahájení školního roku proběhne mezi 8:00 – 9:00 hod. v jednotlivých třídách. Pak mohou děti odcházet domů.

Ve středu 2. 9. budou děti se svými třídními (rozdávání knížek, příprava třídy…), 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin.

Od čtvrtka 3. 9. do pátku 4. 9. probíhá výuka podle rozvrhů bez odpoledních vyučování (tedy maximálně do 6. vyučovací hodiny).

Od 7. září probíhá provoz školy v plném rozsahu, pro rodiče budou připraveny kompletní informace v elektronické i tištěné podobě.

 

DŮLEŽITÉ!!!

Prosíme rodiče, aby 1. den doprovázel prvňáčky pokud možno pouze jeden dospělý. Na základě metodik ministerstva školství musíme omezovat pohyb cizích osob ve škole. DĚKUJEME!

Co nejdříve (pondělí – úterý) je třeba přihlásit obědy, vyplnit přihlášky do školní družiny a školního klubu.

Kapacita je omezená!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20:

  • Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020
  • Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. 6. 2020 mezi 8 – 8:40 hod. v jednotlivých třídách
  • V tuto dobu bude probíhat i focení jednotlivých tříd
  • Do školy mohou přijít i žáci, kteří se nezúčastnili výuky a konzultací ve škole, jedinou podmínkou je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez něj nemohou vstoupit do školy ani se účastnit jakékoliv školní akce. Pak je nutné domluvit vydání vysvědčení individuálně.
  • V 8:40 proběhne poslední scházení ze schodů vycházejících žáků.
  • Obědy pro žáky 1. stupně jsou zajištěny, budou se vydávat od 10:00 hod.
  • Družina je pro žáky 1. stupně zajištěna podle požadavků rodičů
  • Stále platí pravidlo, že pro rodiče je vstup do školy na základě hygienických nařízení zakázán!!!
  • Od 9 hodin proběhne v místním kině pro žáky 2. stupně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s vycházejícími žáky. Zúčastnit se mohou všichni žáci 2. stupně, kteří odevzdali čestné prohlášení. TATO AKCE JE I PRO RODIČE ŽÁKŮ BEZ PŘÍZNAKŮ NÁKAZY KORONAVIREM!!! (Ti nemusejí mít žádné prohlášení.)

O organizaci posledního dne budou podrobněji informovat jednotliví třídní učitelé.