Volby do školské rady na období 2018 – 2020

Vážení rodiče, k 31. 12. ukončí své tříleté funkční období současná školská rada. Jde o orgán školy umožňující podílet se na její správě pedagogickým pracovníkům, rodičům a zřizovateli. Za každou skupinu zde působí dva zástupci.

Činnost školské rady je stanovena školským zákonem, schází se minimálně dvakrát ročně. Při svých setkáních se zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, zájmovou činností žáků,projednává podněty a připomínky rodičů k činnosti školy, rozebírá inspekční a kontrolní činnosti, které byly ve škole vykonány.

Během rodičovských schůzek 15. listopadu 2017 proběhnou volby do školské rady. Prosíme zástupce z řad rodičů, kteří se chtějí více podílet na chodu školy, aby se nejpozději do konce října přihlásili u ředitele školy. Budou zapsáni na kandidátky, dva z nich pak budou na základě výsledků voleb zastupovat ostatní rodiče ve školské radě v následujícím tříletém období 2018 – 2020.

Na pátek 29. 9. 2017 bude vyhlášen v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory z organizačních důvodů den ředitelského volna.

Pro žáky prvního stupně, o které se doma nemohou rodiče postarat, bude v případě zájmu k dispozici družina. Školní jídelna bude také v provozu.

 

1 2 3 6