MŠ Soběšice je od 14. 1. 2021 z důvodu nákazy Covidem 19 až do odvolání dočasně uzavřena. 

Další postup bude stanoven Krajskou hygienickou stanicí.

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 18. 1. 2021

K dnešnímu dni (neděle 17. 1. 2021) nám není známý žádný případ aktuální nákazy Covidem 19 mezi žáky nebo pedagogy ZŠ, kteří fyzicky navštěvovali školu. Dva potvrzené případy se týkají pouze žáků, kteří byli doma na distanční výuce.

Nadále postupujeme přesně podle metodik MŠMT, dodržujeme veškerá bezpečnostní a protiepidemická opatření, jsme stále v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí.

Provoz i běžná výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v minulém týdnu.

AKTUÁLNÍ ROZVRHY ONLINE VÝUKY:

3. ročník    4. ročník     5. ročník

6. ročník     7. ročník    8. ročník    9. ročník

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 11. 1. 2021

Vše zůstává v platnosti, dochází pouze k úpravě u 4 ročníku. 

Online výuka 4. ročníku probíhá každý den od 9.00 do 11:20 hod. (3 hodiny po 40 minutách). Mezi hodinami bude 10 minut přestávka. Vyučuje se dle rozvrhu z minulého týdne. V úterý a ve čtvrtek zůstává od 12:00 i výuka Aj.

Informace MŠMT platné od 11. 1. 2021

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 4. 1. 2021

BĚŽNÁ VÝUKA: pouze 1. a 2. ročník ZŠ a speciální třída.

DISTANČNÍ VÝUKA: všechny ostatní ročníky. Organizaci distanční výuky 3. – 5. ročníku zajišťují třídní učitelé.

ŠKOLNÍ DRUŽINA – v provozu pro přihlášené ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy).
ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny přihlášené žáky.
                                  *
ROZVRHY ONLINE VÝUKY 1. stupně:

3. ročník    4. ročník     5. ročník

ROZVRHY ONLINE VÝUKY 2. stupně:

6. ročník     7. ročník    8. ročník    9. ročník

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 27. 12. DO 10. 1. 2021

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 18. 12. 2020

Děti jdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020, pak následují vánoční prázdniny.

USNESENÍ VLÁDY ČR             OPATŘENÍ MŠMT

Od 4. 1. 2021 nás opět čeká upravený režim.

BĚŽNÁ VÝUKA: první stupeň a 9. ročník, speciální třída.

STŘÍDAVÁ VÝUKA:

1. týden (4. – 8. 1. 2021) a další liché týdny – ve škole 8. ročník (6. a 7. ročník distančně doma, online výuka)

2. týden (11. – 15. 1. 2021) a další sudé týdny – ve škole 6 a 7. ročník (8. ročník distančně doma, online výuka)

 

V platnosti by měl být i další režim nastavený již dříve k 30. 11. 2020

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 7. 12. 2020

Úprava se týká pouze školních družin, ostatní zůstává v oblasti ZŠ stejné.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ K 7. 12. 2020

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 30. 11. 2020

!!! ORGANIZACI VSTUPU DO ŠKOLY, PŘESTÁVEK, VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ, ZMĚNY V ROZVRHU A DALŠÍ PODROBNOSTI PŘEDAJÍ VŠEM RODIČŮM TŘÍDNÍ UČITELÉ. VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM NAŘÍZENÍM SE VÝZNAMNÉ ZMĚNY TÝKAJÍ VŠECH TŘÍD. DODRŽUJTE, PROSÍM, NASTAVENÝ REŽIM. CHRÁNÍTE TAK SVÉ DĚTI I SEBE!!!

BĚŽNÁ VÝUKA: první stupeň a 9. ročník, speciální třída.

STŘÍDAVÁ VÝUKA – 6. a 7. ročník má prezenční výuku v lichých týdnech (ve škole poprvé od 30. 11), v sudých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

– 8. ročník má prezenční výuku v sudých týdnech (ve škole poprvé od 7. 12), v lichých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

ROZVRHY HODIN – v plném rozsahu, mírně upravené (online rozvrhy budou zcela nové)

ŠKOLNÍ DRUŽINA – v provozu pro přihlášené ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy)

ŠKOLNÍ KLUB – nebude v provozu, současná situace to nedovoluje. Dojíždějící žáci mohou v nejnutnějším případě počkat ve své třídě do odjezdu nejbližšího autobusu. Budete-li muset využívat tuto možnost, kontaktujte, prosím, třídní učitele!!!

ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny žáky. Oběd bude vydáván jednotlivým třídám podle rozpisu od 11:15 do 13:45

!!!ŽÁCI MUSÍ MÍT BĚHEM CELÉHO VYUČOVÁNÍ A POBYTU VE ŠKOLE FUNKČNÍ ROUŠKY (ochranu úst a nosu)!!!

INFORMACE MŠMT PLATNÉ K DATU 25. 11. 2020

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 18. 11. 2020

Do školy nastupuje na běžnou výuku 1. a 2. ročník ZŠ. U všech ostatních probíhá nadále distanční výuka.

Pro přihlášené žáky je k dispozici školní družina i školní jídelna. Škola bude postupovat v souladu s metodikou MŠMT.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 18. 11. 2020

Pro žáky se špatným internetovým připojením máme k dispozici na dobu 3 měsíců 20 SIM karet s neomezeným rychlým připojením k internetu. Zcela bezplatně!

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 2. 11. 2020

Od 2. 11. platí distanční výuky pro všechny třídy ZŠ

Rozvrhy online výuky 2. stupně:

Organizace online výuky celého 1. stupně bude řešena v pondělí 2. 11. 2020. 
Rozvrhy výuky a přímou komunikaci s rodiči zajišťují třídní učitelé.
*************************************************************************************************************

INFORMACE ZE DNE 15. 10. 2020

– úvodní týden a půl distanční výuky před prázdninami je zaměřen na domácí práci žáků v rámci opakování a procvičování již známého učiva
– všichni učitelé 1. i 2. stupně prošli školením, jakým způsobem pracovat s programem ZOOM
– nejpozději do úterý 20. 10. bude systém laděn i konkrétně s žáky
– bude sestaven alternativní rozvrh hromadné online výuky 2. stupně, po 20.10 zahájíme zkušební provoz
– od 2. listopadu bude hromadně probíhat online výuka celého 2. stupně ZŠ, bude připravena i alternativa pro ty, kteří se nemohou zapojit
– pro žáky je k dispozici pro distanční výuku 20 kompletně připravených počítačů (+ smlouvy o zápůjčce)
– ve škole máme připravené 4 učebny s kvalitní technikou a vyladěným systémem, mohou probíhat 4 nezávislé „přenosy“ zároveň (tedy pro kompletní 2. stupeň ZŠ současně)
Doufáme, že 1. stupeň budeme moci vyučovat od 2. 11. 2020 zcela „normálně“. Pokud ne, systém online výuky bude co nejrychleji aplikován i zde.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Rodič (zákonný zástupce) ze zákona odpovídá za plnění všech úkolů souvisejících s distanční výukou.

Informace dle metodiky MŠMT: 

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů.

  • Při domácí práci žáka záleží na tom, zda odevzdává úkoly ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, započítává se mu na termín odevzdání absence.
  • Při online výuce (program ZOOM) je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pro omlouvání absencí platí totéž, co při běžné výuce.

SHRNUTÍ: Pokud se žák bez omluvy neúčastní online výuky nebo neodevzdá ve stanoveném termínu domácí práci, budou mu zapsány podle metodiky MŠMT NEOMLUVENÉ HODINY! 

 

METODIKA MŠMT ze dne 23. 9. 2020