Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na čtvrtletní rodičovské schůzky.

Místo konání: jednotlivé třídy

Čas: středa 17. 4. 2024 od 16 hodin

Po společné úvodní části v každé třídě se Vám budou jednotliví učitelé věnovat individuálně.

Začátek:                   pátek 22. března 2024 v 17 hodin u školy

Konec:                      sobota 23. dubna 2024 v 8:30 hodin

Pořádá:                    Městská knihovna Kašperské Hory a Základní škola Kašperské Hory

Děti budou potřebovat: spací pytel nebo deku na zakrytí, příp. karimatku či nafukovací lehátko, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky a také pastelky, nůžky…

Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny.

Večeře a snídaně: zajištěno školní jídelnou

V rámci akce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Pokud s pořizováním záznamů nesouhlasíte, upozorněte na to organizátora.

Oficiální stránky: NOC S ANDERSENEM 2023

Každý žák 1. stupně ZŠ obdrží ve škole vytištěnou přihlášku.

Vážení rodiče,

Všechny podrobnosti najdete v následujících odkazech. Pro případné dotazy jsme Vám samozřejmě k dispozici.

Základní informace – LETÁK

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

*

Paragrafy ze školského zákona

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

*

ZVOLENÍ PŘESNÉHO ČASU ZÁPISU:

Zápisu se zúčastní přibližně 20 dětí. Většina navštěvuje naši MŠ K. Hory. Pro urychlení zápisu a snazší organizaci bude připraven i časový rozpis pro jednotlivé děti.

V MŠ se tedy můžete zapsat na vámi přesně zvolený čas, abyste nemuseli zbytečně čekat!