Probíhá rekonstrukce staré tělocvična a opěrné zdi spodního hřiště. Prostor je označen, po celou dobu stavby platí ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. Děti budou na tuto skutečnost upozorněny hned při zahájení školního roku.

 

Příjezd k MŠ byl osazen značkou zákaz vjezdu všech vozidel, z důvodu bezpečnosti byla instalována nová elektronicky ovládaná brána. Příjezd je pro veřejnost zakázán, Policie ČR bude průběžně dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu a přestupky pokutovat. Pro rodiče je k dispozici parkoviště u sportovní haly.

Pár informací k prvnímu školnímu týdnu:

Školní družina (klub) bude v pondělí 3. 9. v provozu od 7:00 do 15:00hodin

Zahájení školního roku proběhne mezi 8:00 – 9:00 hod. v jednotlivých třídách. Pak mohou děti odcházet domů.

V úterý 4. 9. budou děti se svými třídními (rozdávání knížek, příprava třídy…), 1. stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin.

Od středy 5. 9. do pátku 7. 9. probíhá výuka podle rozvrhů bez odpoledních vyučování (tedy maximálně do 6. vyučovací hodiny).

Od 10. září probíhá provoz školy v plném rozsahu, pro rodiče budou připraveny kompletní informace v elektronické i tištěné podobě.

 

DŮLEŽITÉ!!!

Co nejdříve (pondělí – úterý) je třeba přihlásit obědy, vyplnit přihlášky do školní družiny a školního klubu!!!

Vážení rodiče, po vydání vysvědčení nás čeká v pátek 29. 6. 2018 v 8:35 hod. poslední zvonění a tradiční scházení ze schodů vycházejících žáků. Srdečně Vás zveme i na následné slavnostní ukončení školního roku od 9 hodin v místním kině. Rozloučíme se s vycházejícími žáky, přivítáme naše nové prvňáčky a můžeme slíbit i nějaké to překvapení.

Ve vestibulu kina by už měla být instalována i výstava prací dětí základní umělecké školy a mateřské školy