Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník ZŠ bude probíhat v 10 lekcích každý čtvrtek od 8. března 2018 do 17. května 2018.

Škola vždy platila jak pronájem bazénu, tak i instruktory plavání.

Pro letošní rok se nám povedlo sehnat dotaci ve výši téměř 30 tisíc Kč i na dopravu.

Celý plavecký výcvik tedy bude s největší pravděpodobností pro všechny žáky ZCELA BEZPLATNÝ!!! 

 

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky konané dne 24. 1. 2018 od 16:00 hod.

Jedním z Vašich požadavků uvedených v dotazníku na konci minulého školního roku bylo zařazení dalšího setkání rodičů s učiteli.

Vycházíme Vám vstříc a těšíme se na Vaši hojnou účast před ukončením prvního pololetí letošního školního roku.