V úterý 23. října 2018 oslavíme ve škole 100. výročí založení republiky.

Program pro děti je připraven ve spolupráci školy, rodičů a MěKIS Kašperské Hory.

Žáci vytvořili pod vedením pedagogů dekorace, najdete je v přízemí školy.

Oslavy proběhnou v dobovém oblečení, ale zejména v oblečení v barvách trikolory.

Na čtvrtek 25. a pátek 26. 10. 2018 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno. V tomto termínu budou probíhat v budově školy stavební práce.

Školní družina pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ bude v provozu pro malý zájem v provozu POUZE VE ČTVRTEK 25. 10.!!!

Mgr. Richard Nový, ředitel školy