Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 13. 11. 2019 od 16:00 hod. v jednotlivých třídách.

 

 

Přijměte pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

přijďte si prohlédnout výsledek přestavby staré tělocvičny na třídy mateřské školy, učebnu základní umělecké školy a školní družinu.

Tuto sobotu 28. září od 10:00 do 12:00.