*******************************************************************************************************

ZMĚNY PROVOZU OD 8. 6. 2021 

Od dnešního dne může probíhat výuka bez použití roušek. Nadále se používají pouze při pobytu ve společných prostorách školy.

INFORMACE MŠMT

*******************************************************************************************************

ZMĚNY PROVOZU OD 24. 5. 2021 

Od tohoto data můžeme konečně využívat pro tělesnou výchovu i vnitřní prostory.

V případě špatného počasí budou hodiny tělesné výchovy probíhat ve sportovní hale.

 

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 17. 5. do 30. 6. 2021 

Od pondělí 17. 5. probíhá výuka ve škole pro všechny žáky!!!

ROZVRHY HODIN – v plném rozsahu, mírně upravené (TV, VPČ, VV, Info), informace předají třídní učitelé

ŠKOLNÍ JÍDELNA – pro všechny přihlášené žáky

ŠKOLNÍ DRUŽINA – pro všechny přihlášené žáky

ŠKOLNÍ KLUB – k dispozici pouze pro žáky, kteří čekají na odjezd nejbližšího autobusu!!!

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – v tuto chvíli nelze provozovat

Další podrobnosti upřesníme, pro každou třídu zajistí předání třídní učitelé.

INFORMACE MŠMT

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 10. DO 14. 5. 2021

Od 10. 5. bude probíhat provoz školy podle informací z předchozího týdne. 

Do školy dochází 1., 2., 7. a 9. ročník, ostatní mají online výuku.

Nové rozvrhy online výuky:

 3. ročník    4. ročník    5. ročník

     6. ročník         8. ročník

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 3. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 nás opět čeká upravený režim v souladu s nařízením MŠMT.

BĚŽNÁ VÝUKA: pouze speciální třída

ROTAČNÍ VÝUKA:

Sudý týden (3. – 7. 5. 2021 a další sudé týdny) – ve škole 3., 4., 5., 6., 8. ročník (1., 2., 7. a 9. ročník distančně doma, online výuka)

Lichý týden (10. – 14. 5. 2021 a další liché týdny) – ve škole 1., 2., 7. a 9. ročník (3., 4., 5., 6., 8. ročník distančně doma, online výuka)

ROZVRHY HODIN VE ŠKOLE – v plném rozsahu, mírně upravené (TV, VPČ, VV, Info)

ROZVRHY HODIN ONLINE – 1. stupeň zůstává, na 2. stupni budou zcela nové, aby bylo možné sladit online a běžnou výuku

7. ROČNÍK                                 9. ROČNÍK

ŠKOLNÍ DRUŽINA – pro přihlášené v provozu ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy).
ŠKOLNÍ KLUB – nebude v provozu, současná situace to nedovoluje. Dojíždějící žáci mohou v nejnutnějším případě počkat ve své třídě do odjezdu nejbližšího autobusu. Budete-li muset využívat tuto možnost, kontaktujte, prosím, třídní učitele!!!
ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny žáky. Oběd bude vydáván jednotlivým třídám podle rozpisu od 11:15 do 13:45

ŽÁCI MUSÍ MÍT BĚHEM CELÉHO VYUČOVÁNÍ A POBYTU VE ŠKOLE CHIRURGICKÉ ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORY

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:        1. STUPEŇ 1x TÝDNĚ,       2. STUPEŇ 2x TÝDNĚ

INFORMACE MŠMT Z 29. 4. 2021

INFORMACE MŠMT Z 26. 4. 2021

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 26. 4. 2021

Od 26. 4. nedochází k žádným změnám. Rotační výuka pokračuje podle nastavení k 12. 4. 2021

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 19. 4. 2021

Od 19. 4. dochází k malým úpravám rozvrhu:

2. třída: v pátek v 8:15 navíc hodina ČJ, sešity se odevzdávají v 9:30. Viz hlavní stránka školy, informace TU rodičům.

6. třída: bude přidána hodina Př i v sudém týdnu ve čtvrtek od 11:00 hodin

            2. ročník         6. ročník 

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 12. 4. 2021

Od 12. 4. do školy nastoupí 1.,  2. ročník a speciální třída.

Od 19. 4. do školy nastoupí 3., 4. a 5. ročník. Speciální třída se vyučuje bez přerušení, 1. a 2. ročník je na týden doma distančně.

ŠKOLNÍ DRUŽINA – bude k dispozici pro žáky navštěvující rotačně školu (tedy střídavě pro 1. a 2. ročník, další týden pro 3. – 5. ročník)

ŠKOLNÍ JÍDELNA – stejný režim jako družina

Systém bude rotačně pokračovat do odvolání, 2. stupeň zatím do školy nenastoupí.

Každé dítě MUSÍ ve škole podstoupit 2x týdně testování, do školy může pouze s certifikovaným respirátorem nebo chirurgickou roušku odpovídající nařízení Ministerstva zdravotnictví (nelze použít jiné alternativy).

INFORMACE K TESTOVÁNÍ  Z MŠMT:

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRO RODIČE

JAK TESTUJEME

INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK

 

ZAKTUALIZOVANÉ ROZVRHY ONLINE VÝUKY k 12. 4. 2021:

1ročník    2. ročník    3. ročník

4. ročník    5. ročník    6. ročník 

7. ročník    8. ročník    9. ročník

****************************************************************************************************

PROVOZ OD 15. 3. 2021

(minimálně do 11. 4. 2021 se nepředpokládá, že by došlo ke změnám)

KOMPLETNÍ ZAKTUALIZOVANÉ ROZVRHY ONLINE VÝUKY:

1ročník    2. ročník    3. ročník 

4. ročník    5. ročník    6. ročník   

7. ročník    8. ročník    9. ročník

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 je ZŠ uzavřena. Výuka probíhá distančně.

Podrobné informace pro výuku 1., 2. a speciální třídy zaslali rodičům třídní učitelé.

ROZVRH HODIN 1. ROČNÍK

ROZVRH HODIN 2. ROČNÍK

Informace MŠMT

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 1. 2. 2021

Beze změn, v provozu bude opět i speciální třída.

Informace MŠMT

*******************************************************************************************************

PROVOZ OD 25. 1. 2021

1. a 2. ROČNÍK ZŠ se vyučuje beze změn ve škole. Pro děti je k dispozici i ŠKOLNÍ DRUŽINA.

PANÍ UČITELKY se nechaly v pátek 22. 1. dobrovolně testovat na koronavirus, JSOU NEGATIVNÍ!

3. – 9. ROČNÍK ZŠ se vyučuje distančně z domova podle stávajících rozvrhů hodin.

SPECIÁLNÍ TŘÍDA je v karanténě.

ŠKOLNÍ JÍDELNA  je v pondělí 25. 1. uzavřena. Od úterý 26. 1. 2021 bude provoz obnoven.

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 18. 1. 2021

K dnešnímu dni (neděle 17. 1. 2021) nám není známý žádný případ aktuální nákazy Covidem 19 mezi žáky nebo pedagogy ZŠ, kteří fyzicky navštěvovali školu. Dva potvrzené případy se týkají pouze žáků, kteří byli doma na distanční výuce.

Nadále postupujeme přesně podle metodik MŠMT, dodržujeme veškerá bezpečnostní a protiepidemická opatření, jsme stále v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí.

Provoz i běžná výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v minulém týdnu.

AKTUÁLNÍ ROZVRHY ONLINE VÝUKY:

3. ročník    4. ročník     5. ročník

6. ročník     7. ročník    8. ročník    9. ročník

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 11. 1. 2021

Vše zůstává v platnosti, dochází pouze k úpravě u 4 ročníku. 

Online výuka 4. ročníku probíhá každý den od 9.00 do 11:20 hod. (3 hodiny po 40 minutách). Mezi hodinami bude 10 minut přestávka. Vyučuje se dle rozvrhu z minulého týdne. V úterý a ve čtvrtek zůstává od 12:00 i výuka Aj.

Informace MŠMT platné od 11. 1. 2021

*******************************************************************************************************

ZMĚNY platné od 4. 1. 2021

BĚŽNÁ VÝUKA: pouze 1. a 2. ročník ZŠ a speciální třída.

DISTANČNÍ VÝUKA: všechny ostatní ročníky. Organizaci distanční výuky 3. – 5. ročníku zajišťují třídní učitelé.

ŠKOLNÍ DRUŽINA – v provozu pro přihlášené ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy).
ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny přihlášené žáky.
                                  *
ROZVRHY ONLINE VÝUKY 1. stupně:

3. ročník    4. ročník     5. ročník

ROZVRHY ONLINE VÝUKY 2. stupně:

6. ročník     7. ročník    8. ročník    9. ročník

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 27. 12. DO 10. 1. 2021

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 18. 12. 2020

Děti jdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020, pak následují vánoční prázdniny.

USNESENÍ VLÁDY ČR             OPATŘENÍ MŠMT

Od 4. 1. 2021 nás opět čeká upravený režim.

BĚŽNÁ VÝUKA: první stupeň a 9. ročník, speciální třída.

STŘÍDAVÁ VÝUKA:

1. týden (4. – 8. 1. 2021) a další liché týdny – ve škole 8. ročník (6. a 7. ročník distančně doma, online výuka)

2. týden (11. – 15. 1. 2021) a další sudé týdny – ve škole 6 a 7. ročník (8. ročník distančně doma, online výuka)

 

V platnosti by měl být i další režim nastavený již dříve k 30. 11. 2020

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 7. 12. 2020

Úprava se týká pouze školních družin, ostatní zůstává v oblasti ZŠ stejné.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ K 7. 12. 2020

*******************************************************************************************************

ZMĚNY K 30. 11. 2020

!!! ORGANIZACI VSTUPU DO ŠKOLY, PŘESTÁVEK, VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ, ZMĚNY V ROZVRHU A DALŠÍ PODROBNOSTI PŘEDAJÍ VŠEM RODIČŮM TŘÍDNÍ UČITELÉ. VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM NAŘÍZENÍM SE VÝZNAMNÉ ZMĚNY TÝKAJÍ VŠECH TŘÍD. DODRŽUJTE, PROSÍM, NASTAVENÝ REŽIM. CHRÁNÍTE TAK SVÉ DĚTI I SEBE!!!

BĚŽNÁ VÝUKA: první stupeň a 9. ročník, speciální třída.

STŘÍDAVÁ VÝUKA – 6. a 7. ročník má prezenční výuku v lichých týdnech (ve škole poprvé od 30. 11), v sudých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

– 8. ročník má prezenční výuku v sudých týdnech (ve škole poprvé od 7. 12), v lichých týdnech probíhá distanční výuka (doma)

ROZVRHY HODIN – v plném rozsahu, mírně upravené (online rozvrhy budou zcela nové)

ŠKOLNÍ DRUŽINA – v provozu pro přihlášené ve zpřísněném režimu (ve skupině pouze děti z jedné třídy)

ŠKOLNÍ KLUB – nebude v provozu, současná situace to nedovoluje. Dojíždějící žáci mohou v nejnutnějším případě počkat ve své třídě do odjezdu nejbližšího autobusu. Budete-li muset využívat tuto možnost, kontaktujte, prosím, třídní učitele!!!

ŠKOLNÍ JÍDELNA – v provozu pro všechny žáky. Oběd bude vydáván jednotlivým třídám podle rozpisu od 11:15 do 13:45

!!!ŽÁCI MUSÍ MÍT BĚHEM CELÉHO VYUČOVÁNÍ A POBYTU VE ŠKOLE FUNKČNÍ ROUŠKY (ochranu úst a nosu)!!!

INFORMACE MŠMT PLATNÉ K DATU 25. 11. 2020

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 18. 11. 2020

Do školy nastupuje na běžnou výuku 1. a 2. ročník ZŠ. U všech ostatních probíhá nadále distanční výuka.

Pro přihlášené žáky je k dispozici školní družina i školní jídelna. Škola bude postupovat v souladu s metodikou MŠMT.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 18. 11. 2020

Pro žáky se špatným internetovým připojením máme k dispozici na dobu 3 měsíců 20 SIM karet s neomezeným rychlým připojením k internetu. Zcela bezplatně!

*************************************************************************************************************

ZMĚNY OD 2. 11. 2020

Od 2. 11. platí distanční výuky pro všechny třídy ZŠ

Rozvrhy online výuky 2. stupně:

Organizace online výuky celého 1. stupně bude řešena v pondělí 2. 11. 2020. 
Rozvrhy výuky a přímou komunikaci s rodiči zajišťují třídní učitelé.
*************************************************************************************************************

INFORMACE ZE DNE 15. 10. 2020

– úvodní týden a půl distanční výuky před prázdninami je zaměřen na domácí práci žáků v rámci opakování a procvičování již známého učiva
– všichni učitelé 1. i 2. stupně prošli školením, jakým způsobem pracovat s programem ZOOM
– nejpozději do úterý 20. 10. bude systém laděn i konkrétně s žáky
– bude sestaven alternativní rozvrh hromadné online výuky 2. stupně, po 20.10 zahájíme zkušební provoz
– od 2. listopadu bude hromadně probíhat online výuka celého 2. stupně ZŠ, bude připravena i alternativa pro ty, kteří se nemohou zapojit
– pro žáky je k dispozici pro distanční výuku 20 kompletně připravených počítačů (+ smlouvy o zápůjčce)
– ve škole máme připravené 4 učebny s kvalitní technikou a vyladěným systémem, mohou probíhat 4 nezávislé „přenosy“ zároveň (tedy pro kompletní 2. stupeň ZŠ současně)
Doufáme, že 1. stupeň budeme moci vyučovat od 2. 11. 2020 zcela „normálně“. Pokud ne, systém online výuky bude co nejrychleji aplikován i zde.