Vážení rodiče,

již delší dobu probíhá distanční výuka a je jasné, že v nejbližší době k žádné zásadní změně nedojde. Rodičovské schůzky, které měly proběhnout v lednu, se uskutečnit nemohly. Už máme za sebou skoro 2 měsíce druhého pololetí. Proto Vám nabízíme alternativní cestu, jak se co nejvíce dozvědět o tom, co a jak se Vaše děti učí, jak k výuce přistupují a jak jsou během výuky úspěšné.

V některých třídách již proběhly online schůzky. Tuto možnost nabízíme i rodičům ostatních žáků.  Vše záleží jen na Vaší domluvě s třídními (i ostatními) učiteli. Učitelé prvního stupně Vám sami tuto možnost nabídnou. U druhého stupně budeme telefonicky některé z rodičů v zájmu jejich dětí kontaktovat sami.

Zároveň Vám nabízíme další možnost – osobní konzultace přímo ve škole. Tato možnost je (za dodržení bezpečnostních pravidel) zcela v souladu se současnými protiepidemiologickými opatřeními.

Prosíme, kontaktujte vždy nejprve jednotlivé třídní učitele a vyučující. K dispozici je Vám samozřejmě i vedení školy.

 

Přejeme pevné nervy a co nejrychlejší návrat dětí do škol!!!