VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 (ke dni 5. 4. 2023) 

Přijatí zájemci: Z23/3 – 7, 9 – 17, 20 – 21, 23 – 24, 26 – 30   

Udělené odklady: Z23/25

Přerušené správní řízení (z důvodu nedodání potřebných podkladů): Z23/1, 2, 8, 18 – 19