Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2021/22, které se uskuteční

30. 6. 2022 od 9:15 hod v kašperskohorském kině.

Nedílnou součástí krátkého programu bude tradiční vyhlášení Zlatého oříšku, přivítání našich nových prvňáčků a zejména rozloučení se všemi vycházejícími žáky.