VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 (ke dni 6. 4. 2022) 

Přijatí zájemci: Z22/1, 3, 6-9, 11, 13, 15, 20 – 27, 29, 31   

Udělené odklady: Z22/10, 12, 14, 16

Přerušené správní řízení (z důvodu nedodání potřebných podkladů): Z22/2, 4 – 5, 17, 19, 28, 30

**************************************************************************************************************************

Vážení rodiče,

Všechny podrobnosti najdete v následujících odkazech. Pro případné dotazy jsme Vám samozřejmě k dispozici.

Základní informace – LETÁK

Zápisový list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

*

Paragrafy ze školského zákona

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

*

ZVOLENÍ PŘESNÉHO ČASU ZÁPISU:

Zápisu se zúčastní přibližně 30 dětí. Většina navštěvuje naši MŠ K. Hory.  Zde je pro urychlení zápisu a snazší organizaci připraven i časový rozpis.

V MŠ se tedy můžete zapsat na vámi zvolený čas, abyste nemuseli zbytečně čekat.