Vážení rodiče,

Ve druhém pololetí školního roku 2021/22 probíhá ve škole v souladu s Národním plánem doučování stejně jako v 1. pololetí projekt „Doučování žáků škol“, který je financovaný Evropskou unií.

Cíle doučování:

  • Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.
  • Podpora žáků, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

K plánu byl spuštěn metodický web https://doucovani.edu.cz/

PLAKÁT