Vážení rodiče, v pondělí 21. 6. 2021 v 15:30 hod proběhne rodičovská schůzka. 

Budete seznámeni ze základními změnami, které čekají tuto třídu od nového školného roku 2021/22.

(pozn.: třídní učitelka osobně kontaktovala zákonné zástupce všech dětí)