AKTUALIZACE KE DNI 12. 4. 2021

Dle aktuálních informací MŠMT se funkční období školské rady prodlužuje tak, aby skončilo uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu (11. 4. 2021).

Předpokládáme tedy, že nové volby proběhnou až v červnu 2021. Informaci včas upřesníme, záležet bude samozřejmě i na rozvolňování vládních opatření.

*****************************************************************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 29. 10. 2020

ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ SE PRODLUŽUJE FUNKČNÍ OBDOBÍ SOUČASNÉ ŠKOLSKÉ RADY.

NOVÝ TERMÍN VOLEB BUDE STANOVEN V NÁVAZNOSTI NA UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU.

 

ROZHODNUTÍ MŠMT

 

Pozn.: Původní zpráva (viz níže) ze dne 25. 10. 2020, pozbývá rozhodnutím MŠMT ze dne 29. 10. 2020 platnosti!

VOLBY DO ŠR 2020 – OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, k 31. 12. 2020 ukončí své tříleté funkční období současná školská rada. Jde o orgán školy umožňující podílet se na její správě pedagogickým pracovníkům, rodičům a zřizovateli. Za každou skupinu zde působí dva zástupci.

Činnost školské rady je stanovena školským zákonem, schází se minimálně dvakrát ročně. Při svých setkáních se zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, zájmovou činností žáků, projednává podněty a připomínky rodičů k činnosti školy, rozebírá inspekční a kontrolní činnosti, které byly ve škole vykonány.

Prosíme zástupce z řad rodičů, kteří se chtějí více podílet na chodu školy, aby se nejpozději do poloviny listopadu přihlásili u ředitele školy. Budou zapsáni na kandidátky, dva z nich pak budou na základě výsledků voleb zastupovat ostatní rodiče ve školské radě v následujícím tříletém období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

Volby