ZÁKLADNÍ INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20:

  • Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020
  • Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. 6. 2020 mezi 8 – 8:40 hod. v jednotlivých třídách
  • V tuto dobu bude probíhat i focení jednotlivých tříd
  • Do školy mohou přijít i žáci, kteří se nezúčastnili výuky a konzultací ve škole, jedinou podmínkou je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez něj nemohou vstoupit do školy ani se účastnit jakékoliv školní akce. Pak je nutné domluvit vydání vysvědčení individuálně.
  • V 8:40 proběhne poslední scházení ze schodů vycházejících žáků.
  • Obědy pro žáky 1. stupně jsou zajištěny, budou se vydávat od 10:00 hod.
  • Družina je pro žáky 1. stupně zajištěna podle požadavků rodičů
  • Stále platí pravidlo, že pro rodiče je vstup do školy na základě hygienických nařízení zakázán!!!
  • Od 9 hodin proběhne v místním kině pro žáky 2. stupně ZŠ slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s vycházejícími žáky. Zúčastnit se mohou všichni žáci 2. stupně, kteří odevzdali čestné prohlášení. TATO AKCE JE I PRO RODIČE ŽÁKŮ BEZ PŘÍZNAKŮ NÁKAZY KORONAVIREM!!! (Ti nemusejí mít žádné prohlášení.)

O organizaci posledního dne budou podrobněji informovat jednotliví třídní učitelé.