ZMĚNY VE VÝUCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE K 1. 6. 2020:

Bude probíhat každodenní výuka 1. stupně speciální třídy od 8:00 do 11:35 hod.

ZMĚNY VE VÝUCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE K 8. 6. 2020:

Bude probíhat každodenní výuka 2. stupně speciální třídy od 8:00 do 11:35 hod.

Na druhém stupni běžných tříd nebude probíhat běžná každodenní výuka!

Každé třídě bude stanoven jeden den v týdnu na dopolední konzultace (výuku) v době 8:00 – 11:35 hod.

6. ročník – úterky

7. ročník – středy

8. ročník – čtvrtky

Pro druhý stupeň nebude z organizačních a bezpečnostních důvodů k dispozici školní jídelna.

Změny jsou zcela v souladu s metodikami MŠMT.

 

Zde jsou základní informace z metodik MŠMT ze dne 27. 5. týkající se změn  k 1. 6. 2020. 

Odkaz: Dopis ministra školství ze dne 27. 5. 2020

1. STUPEŇ ZŠ

Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

2. STUPEŇ ZŠ

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
– Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
– Socializační aktivity.
– Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
– Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
– Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení

Dotazník pro rodiče žáků 2. stupně

Čestné prohlášení