VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

Vážení rodiče, k zápisu do ZŠ se přihlásilo 18 žáků. Byla jim přidělena registrační čísla ZKH 1 – ZKH 18.

Všem žádostem o přijetí je vyhověno. 

Bude vyhověno i všem žádostem o odklady, u některých dosud chybí doporučení PPP a lékaře. Po dodání udělíme odklad i jim.

(zveřejněno 8. 4. 2020)

K dnešnímu dni (14. 5. 2020) je vyhověno i všem podaným žádostem o odklad školní docházky.