Vážení rodiče, od druhého pololetí školního roku 2019/20 zavádíme na celém druhém stupni základní školy elektronické žákovské knížky. Již jste dostali veškeré přístupové informace (jméno, heslo). Budete mít kdykoliv přehled o kompletní klasifikaci svých dětí. Bude jasné i to, z jaké látky děti známky dostaly, kdy to přesně bylo a jakou váhu jednotlivé známky mají. Zároveň uvidíte i přehled případných prohřešků (poznámek) svých dětí a plno dalších informací. 

Přes systém elektronických žákovských knížek je možné děti i omlouvat, případně napsat zprávu třídnímu nebo každému vyučujícímu. Systém bude možné bezplatně využívat nejen na počítači, ale pomocí aplikace i v mobilních telefonech.

Elektronická žákovská knížka bude fungovat souběžně s tou běžnou, papírovou. Budete mít jistotu kompletních informací i přístupu v libovolnou denní a noční dobu. Využívání elektronické ŽK bude čistě na vašem vlastním uvážení. Nadále samozřejmě zůstává i možnost komunikovat, omlouvat děti a zjišťovat informace o jejich docházce do školy stejným způsobem, jako dosud.