Probíhá rekonstrukce staré tělocvična a opěrné zdi spodního hřiště. Prostor je označen, po celou dobu stavby platí ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. Děti budou na tuto skutečnost upozorněny hned při zahájení školního roku.

 

Příjezd k MŠ byl osazen značkou zákaz vjezdu všech vozidel, z důvodu bezpečnosti byla instalována nová elektronicky ovládaná brána. Příjezd je pro veřejnost zakázán, Policie ČR bude průběžně dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu a přestupky pokutovat. Pro rodiče je k dispozici parkoviště u sportovní haly.