Vážení rodiče, odborné vyšetření prvňáčků proběhne ve škole ve středu 7. března 2018.

Cílem je již během prvního roku školní docházky odhalit důvody případných potíží jednotlivých žáků při výuce.  Následně je pak mnohem snazší přizpůsobit přístup k těmto dětem a pracovat na nápravě.

Pozn: o tuto službu projevila zájem přibližně třetina rodičů.