Do 1. ročníku ZŠ Kašperské Hory je přijato všech 17 žáků, kteří se zúčastnili zápisu (tedy žáci s registračními čísly Z17/1 až Z17/17).

Odklad školní docházky o jeden rok byl následně povolen dvěma žákům.

Pokud nedojde z nějakých nepředvídaných důvodů ke snížení počtu přijatých žáků, otevřeme opět i v příštím školním roce 1. ročník samostatně!

Třídní učitelkou pro nové prvňáčky by měla být ve školním roce 2017/18 Mgr. Blanka Dohnalová.