Na základě voleb konaných dne 15. 11. 2017 byli do školské rady pro následující volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 zvoleni následující členové:

Za zákonné zástupce žáků:

  1. Marek Michal
  2. Vrbová Martina

Za pedagogické pracovníky školy:

  1. Mgr. Jaroslav Havel
  2. Mgr. Miroslava Melicharová

Za zřizovatele byli 20. 11. jmenováni Radou města:

  1. Mgr. Zdeněk Svoboda
  2. Petr Málek

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky konané dne 15. 11. 2017 od 16:00 hod.

Pro vycházející žáky bude navíc připravena prezentace několika zástupců středních škol.

Rodičům žáků 3. ročníku se představí nová třídní učitelka Mgr. Hana Kroupová

Zároveň proběhnou i volby do školské rady na následující období 2018 – 2020.