AKTUALIZACE KE DNI 14. 10. 2020

Od dnešního dne jsou všechny ZUŠ uzavřeny, výuka probíhá distančně.

INFORMACE MŠMT

 

PŮVODNÍ ZPRÁVA ZE DNE 11. 10. 2020

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PROBÍHÁ BEZ OMEZENÍ!!! 

SKUPINOVÁ VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Od 26. do 30. 10 neprobíhá ŽÁDNÁ VÝUKA

VŠICHNI RODIČE BYLI KONTAKTOVÁNI VYUČUJÍCÍMI JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A PŘEDMĚTŮ.

*

INFORMACE MŠMT

V ZUŠ KAŠPERSKÉ HORY JE OD 5. 10. 2020 MINIMÁLNĚ NA DVA TÝDNY VZHLEDEM K VÝJIMEČNÉMU STAVU

ZAKÁZÁNA OSOBNÍ ÚČAST ŽÁKŮ PŘI VÝUCE,TA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

VŠICHNI RODIČE BUDOU KONTAKTOVÁNI VYUČUJÍCÍMI JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A PŘEDMĚTŮ.

*

INFORMACE MŠMT