TELEFONY

Dis. Dagmar Mastná (vedoucí učitelka) klavír, EKN, hudební nauka, komorní hra 720 027 781
Mgr. Marek Hamberger sólový zpěv, populární zpěv, kytara, elektrická kytara 604 419 709
Mgr. Michal Střeleček klavír, zobcová flétna 776 260 860
Martin Kanaloš zobcová flétna, saxofon 733 504 970
Mgr. MgA. Hana Stonová Prančlová výtvarný obor 721 055 491