IZO součásti:: 115 300 635

 

Počet oborů, velikost

ZUŠ Kašperské Hory má kapacitu 94 žáků a nabízí činnosti v oborech:

 • Hudebním
 • Výtvarném
 • Literárně-dramatickém  – od školního roku 2017/18

 

Studijní zaměření hudebního oboru:

 • Hra na klavír
 • Hra na elektrické klávesové nástroje
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na saxofon
 • Sólový zpěv
 • Sólový zpěv v populární hudbě

 

 Historie a současnost

Základní umělecká škola byla založena v roce 2000 na základě požadavků občanů města jako součást základní školy.

ZUŠ sídlí v hlavní budově školy v Kašperských Horách, využívá trvale dvě samostatné učebny v přízemí školy, výtvarný obor používá ke své činnosti odbornou učebnu výtvarné výchovy ZŠ. Výhodou začlenění ZUŠ v příspěvkové organizaci je snížení režijních nákladů na provoz, tím můžeme docílit ve srovnání s ostatními školami v regionu podstatně nižší výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ.