Šumavská tajemství
Výstava žáků Výtvarného oboru ZUŠ Kašperské Hory v prostorách bývalé šatlavy v budově radnice od 31. 5. 2019.

Kdysi obávané místnosti zcela změní účel, kterému sloužily před staletími a místo utrpení nabídnou zábavu i poučení. Bude totiž možné proměnit se tu na krále, nebo bytosti z dávných vyprávění, pobavit se a zjistit, jaké pověsti si lidé žijící v tomto tajemném koutě naší země vyprávěli a stále vyprávějí. Návštěvníci se také seznámí s mnoha zcela ojedinělými živočichy  a  podivuhodnými bytostmi – objevenými mladými badateli/výtvarníky.
POZOR!

Na výstavě je řada exponátů, kterých je nutné se dotýkat a pohrát si s nimi. Fotografování vítáno.

ZÁPIS DO ZUŠ KAŠPERSKÉ HORY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

HUDEBNÍ OBOR

čtvrtek 13. června od 15:00 – 16:00

předpoklady pro studium na ZUŠ jsou u zápisu prověřovány tímto způsobem:

sluch – pozná hranou písničku, melodii,

rytmus – vytleská podle učitele rytmický motiv,

intonace – zazpívá připravenou písničku

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

čtvrtek 13. června 15:00 – 16:00

žák přednese báseň, a dále podle požadavků zkoušející komise

 

VÝTVARNÝ OBOR

středa 12. června 16:00 – 17:00

žák namaluje na zadané téma kresbu, je vhodné přinést i vlastní práce, svědčící o jeho talentu

 

Součástí každé zkoušky je i motivační rozhovor.

Přihlášku si můžete stáhnout z webových stránek naší ZUŠ nebo vyplnit elektronicky na portálu www.izus.cz v záložce „PŘIHLÁŠKA“.