***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 24. 5. 2021

V rámci rozvolnění protiepidemiologických opatření se uvolňují i podmínky pro SKUPINOVOU VÝUKU ZUŠ:

▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků
(počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování

▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek:

INFORMACE MŠMT

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 4. 5. 2021

Konečně jsou povolené skupinové konzultace ve škole (maximálně 3 žáci) a skupinová výuka do 20 žáků ve venkovních prostorách.

INFORMACE MŠMT 

Přítomnost je možná pouze s ochrannou chirurgickou rouškou nebo respirátorem, u skupinové výuky navíc s platným negativním testem.

Konkrétní informace dostanou žáci výtvarného a literárně-dramatického oboru přímo od vyučující.

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 12. 4. 2021

S účinností od 12. 4. 2021 do odvolání se umožňuje provoz ZUŠ formou individuální konzultace (1 žák / 1 učitel)

S účinností od 12. 4. 2021 do odvolání se umožňuje provoz ZUŠ formou individuální prezenční výuky (1 žák / 1 učitel)

Je nutné dodržet nezbytná protiepidemická opatření (ochrana dýchacích cest) a dodržet hygienická opatření.

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 4. 1. 2021

Od uvedeného dne jsou všechny ZUŠ uzavřeny, výuka probíhá opět distančně.

INFORMACE MŠMT

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 7. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 probíhá i skupinová výuka do počtu 10 žáků

INFORMACE MŠMT

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 25. 11. 2020

Od 25. 11. opět probíhá běžná individuální výuka. Skupinová výuka pokračuje do odvolání distančně.

INFORMACE MŠMT

***********************************************************

AKTUALIZACE KE DNI 14. 10. 2020

Od dnešního dne jsou všechny ZUŠ uzavřeny, výuka probíhá distančně.

INFORMACE MŠMT

***********************************************************

PŮVODNÍ ZPRÁVA ZE DNE 11. 10. 2020

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PROBÍHÁ BEZ OMEZENÍ!!! 

SKUPINOVÁ VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Od 26. do 30. 10 neprobíhá ŽÁDNÁ VÝUKA

VŠICHNI RODIČE BYLI KONTAKTOVÁNI VYUČUJÍCÍMI JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A PŘEDMĚTŮ.

INFORMACE MŠMT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *