Ve spolupráci s domažlickým Střediskem výchovné péče jsme bezplatně zajistili velice zajímavý program zabývající se prací s třídním kolektivem.

Cílem programu je hlavně diagnostika vztahů a interakcí ve třídě.

Výsledky poskytnou informace o vlivu každého jedince na ostatní žáky, o jeho oblibě a celkové pozici ve třídě. Co je hlavní – budou sloužit jako východisko pro další práci s třídním kolektivem a pomohou nám vyřešit některé problémy.

Další podrobnosti se dozvíte při schůzce.

Po ukončení programu bude provedeno podrobné vyhodnocení. V případě zájmu pak bude ve škole každý rodič individuálně informován o výsledcích.

ÚČAST VŠECH RODIČŮ JE NUTNÁ!!!

Bez Vašeho souhlasu nebude možné, aby tato potřebná akce proběhla. Začátek je plánován na 21. března 2019.