Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2023/24, které se uskuteční

v pátek 28. 6. od 9:00 hod v kašperskohorském kině.

Nedílnou součástí krátkého programu bude tradiční přivítání našich nových prvňáčků a zejména rozloučení se všemi vycházejícími žáky.