AKTUALIZACE  14. 6. 2024

Vzhledem k nedostatečnému počtu zájemců se volby do školské rady v termínu 27. – 28. 6. 2024 NEUSKUTEČNÍ.

Bude vyhlášeno druhé kolo, o termínech budeme všechny rodiče informovat prostřednictvím webových stránek školy, facebooku, systému Bakaláři.

 

**************************************************************************************

VOLBY DO ŠR 2024 – OZNÁMENÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 11. 7. 2024 – 10. 7. 2027 SE USKUTEČNÍ 

  • VE ČTVRTEK 27. 6. 2024 od 15:30 do 16:30 hodin ve vstupním prostoru do školy
  • V PÁTEK 28. 6. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin ve vestibulu kina při slavnostním ukončení školního roku

Zde budou k dispozici i platné volební lístky, kandidáti budou zveřejněni na webových stránkách školy 14. 6. 2024.

Veškeré uvedené informace a způsob voleb jsou zcela v souladu s „Volebním řádem pro volbu členů školské rady“ vydaným zřizovatelem dne 31. 10. 2005.

**********************************************************************************************************************************************

Vážení rodiče, k 10. 7. 2024 ukončí své tříleté funkční období současná školská rada. Jde o orgán školy umožňující podílet se na její správě pedagogickým pracovníkům, rodičům a zřizovateli. Za každou skupinu zde působí dva zástupci.

Činnost školské rady je stanovena školským zákonem, schází se minimálně dvakrát ročně. Při svých setkáních se zabývá rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, zájmovou činností žáků, projednává podněty a připomínky rodičů k činnosti školy, rozebírá inspekční a kontrolní činnosti, které byly ve škole vykonány.

Prosíme zástupce z řad rodičů, kteří se chtějí více podílet na chodu školy, aby se nejpozději do 14. 6. 2024 přihlásili u ředitele školy.

Budou zapsáni na kandidátky, dva z nich pak budou na základě výsledků voleb zastupovat ostatní rodiče ve školské radě v následujícím tříletém období.

**********************************************************************************************************************************************

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VOLBY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost.

Každý volič má pouze jeden hlas.

Pokud mají děti více zákonných zástupců, může volit jen jeden z nich.

(Za jednu rodinu je tedy možné odevzdat pouze jeden platný hlas bez ohledu na počet dětí. Rodiče se musí domluvit.)

Výsledky voleb budou vyvěšeny nejpozději do 10 dnů na stránkách školy.