Vážení rodiče, obnovuji zářijový příspěvek, který je stále aktuální!

Probíhá rekonstrukce staré tělocvičny a opěrné zdi spodního hřiště. Prostor je označen, po celou dobu stavby platí ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. 

Příjezd k MŠ byl osazen značkou zákaz vjezdu všech vozidel, z důvodu bezpečnosti byla instalována nová elektronicky ovládaná brána. Příjezd je pro veřejnost zakázán, Policie ČR bude průběžně dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu a přestupky pokutovat. Pro rodiče je k dispozici parkoviště u sportovní haly.

POZOR!!!

Na hlavní silnici v prostoru před školou a školkou platí z důvodů zajištění bezpečnosti ZÁKAZ ZASTAVENÍ.

DĚKUJEME VŠEM SLUŠNÝM RODIČŮM, KTEŘÍ DODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA!!!