PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO VEŘEJNOST

Oznamujeme, že školní jídelna při ZŠ bude opět vařit pro cizí strávníky od 17. srpna 2020.

 Stravu si můžete přihlásit již od 10. 8. 2020 buď osobně ve školní jídelně nebo

telefonicky na čísle 376 582 269