Oznamujeme, že v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, bylo v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů vyhlášeno na dny

29. – 30. června 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 26. června 2020.