Školní rok 2019/20 bude ukončen v pátek 26. června 2020. V tento den se budou vydávat i vysvědčení.

Při hodnocení budeme vycházet z vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, zohledněna bude podle metodiky MŠMT např.:

– snaha žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů a výstupů

– samostatná práce žáků a samostudium, výsledky jejich práce

– portfolia prací žáků

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku

 

Hodnocení žáků bude provedeno tak, aby bylo v jejich nejlepším zájmu. S tím souvisí i případné opakování ročníku.

Komisionální zkoušky (týkající se žáků, kteří budou hodnoceni známkou 5, tedy nedostatečnou) proběhnou běžným způsobem. 

Tento způsob hodnocení má přednost před pravidly uvedenými ve školním řádu.

 

ODKAZ NA VYHLÁŠKU MŠMT