Dne 27.11. 2023 budou všechny části školy uzavřeny – stávka

Vážení rodiče, z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost než vyjádřit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Ve stávce nejde o platy učitelů!

Hlavní cíle stávky:

1) zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
– jsme proti zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a poklesu jejich platů
2) zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
– jsme proti snížení počtů asistentů pedagoga, kteří významně pomáhají dětem se specifickými poruchami učení
– jsme proti snížení počtu dělených vyučovacích hodin (český jazyk, matematika, cizí jazyky, odborné předměty), neboť to negativně ovlivní kvalitu výuky
Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné. Uvědomujeme si, že ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.
Děkujeme za pochopení.
Zaměstnanci ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory