Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na úterý 30. dubna 2019 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno.  

V tomto termínu bude probíhat celodenní přerušení dodávky elektrické energie. Provoz školy by byl značně omezen, školní jídelna není schopná zajistit přípravu stravy v souladu s hygienickými požadavky. 

Pro žáky 1. – 3. ročníku, o které se doma nemohou rodiče postarat, bude v případě odpovídajícího zájmu k dispozici školní družina.  

Školní jídelna zůstane v provozu v nouzovém režimu pouze pro MŠ.