Na čtvrtek 25. a pátek 26. 10. 2018 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění, v ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno. V tomto termínu budou probíhat v budově školy stavební práce.

Školní družina pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ bude v provozu pro malý zájem v provozu POUZE VE ČTVRTEK 25. 10.!!!

Mgr. Richard Nový, ředitel školy