Zveme všechny rodiče na třídní schůzky konané dne 15. 11. 2017 od 16:00 hod.

Pro vycházející žáky bude navíc připravena prezentace několika zástupců středních škol.

Rodičům žáků 3. ročníku se představí nová třídní učitelka Mgr. Hana Kroupová

Zároveň proběhnou i volby do školské rady na následující období 2018 – 2020.