VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KAŠPERSKÉ HORY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

K zápisu bylo přihlášeno 12 dětí, kterým byla přidělena registrační čísla Z1 – Z12.

Všem žádostem bylo vyhověno.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SOBĚŠICE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

K zápisu bylo přihlášeno 6 dětí, kterým byla podle  data narození přidělena registrační čísla ZMSSOB_1  – ZMSSOB_6.

Z kapacitních důvodů bude přijato jen 5 dětí. Vzhledem k tomu, že nejsou dodány všechny potřebné podklady, nelze zatím vydat příslušná rozhodnutí.

Doplněno dne 18. 5. 2020

Do MŠ Soběšice jsou přijaty děti s registračními čísly ZMSOB_1 – 3, ZMSOB_5 – 6. 

Dětí mladší 3 let v době zahájení školního roku jsou přijaty až ke dni dovršení 3 let.

Všichni zájemci budou o výsledku zápisu osobně informováni,