Zde jsou základní informace od vedoucí učitelky MŠ K. Hory:

Vážení rodiče, už jistě víte, že v pondělí 18.května otevíráme školku po přerušení provozu. Důvody všichni známe. Chtěla bych vás informovat o některých opatřeních, buď hygienických nebo provozních, které se budeme společně snažit dodržovat. Jde o podobná opatření, které se dodržují i v jiných prostorách, provozovnách… Otevřeny budou všechny 3 třídy v obvyklé provozní době, jen třída Včelek bude v odpoledním provozu jen do 15:30 hodin-telefonicky jste byli informováni. Budeme mít časově upravené stravování, pobyt ve venkovních prostorách areálu školky tak, aby se děti nemísily a střídaly se po třídách. Pohyb ostatních osob-doprovodu rodičů a ostatních doprovázejících(prosíme jen jednoho doprovázejícího) musí být v prostorách školky minimalizován, proto vás prosíme o neshromažďování se v šatnách a ostatním prostoru školky, od 7:30 hodin do 8:00 hodin,kdy je zvýšená docházka do školky, budou při organizaci pohybu ve školce a před školkou vypomáhat paní uklízečky. U vchodu do budovy a u vchodů do tříd bude instalována dezinfekce. Budeme měřit teplotu dětí bezdotykovým teploměrem při příchodu do tříd, nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid-19, nesmí do školky vstoupit. Ve školce děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí, doprovázející osoby se v prostorách školky musí pohybovat vždy v roušce. Mimo prostory školky musí mít roušku všichni. Před školkou je zapotřebí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. V manuálu provozu mateřských skol v období do konce školního roku 2019/2020, který byl vydán MŠMT je toho více, ale to už si musíme zajistit samy. Budeme rády, když se společně budeme snažit tato opatření dodržovat, třeba nás čekají další změny a víme, že ke změnám dochází i během jednoho dne. Doufejme, že tyto změny budou jen a jen pozitivnější. Těšíme se na děti a samozřejmě nám mohou nakreslit, namalovat obrázky, které si vystavíme! Vítejte v pondělí ve školce! 👋🙂