Mateřská škola Kašperské Hory

sídlí od roku 2005 v budově navazující na hlavní budovu základní školy. Prostory pro MŠ vznikly přestavbou původních služebních bytů. Od září 2019 je otevřená po rekonstrukci staré tělocvičny další třída.

V mateřské škole se nachází tři třídy, které jsou věkově heterogenní a do kterých dochází děti od 2 let, kapacita je 76 žáků.

Prostory MŠ jsou vhodně uzpůsobeny dětskému pohybu i pobytu. Třídy, šatny, chodby zdobí výtvarné a pracovní výtvory a dekorace dětí, vztahující se k týdenním programům jednotlivých tříd. V šatnách dětí a na chodbě v přízemí se mohou rodiče prostřednictvím informativních nástěnek dozvědět např. o novinkách v provozu, plánovaných výletech, divadlech a dalších kulturních programech.

Třídy jsou zařízeny novým funkčním nábytkem, spoustou pěkných hraček, her, k tvoření množstvím výtvarného materiálu, ložnice jsou vybavené novými stohovatelnými lehátky.

K pobytu venku mohou děti využívat nejen okolní přírodu, ale hlavně pak školkovou zahradu, kde se nachází dětské herní prvky (pískoviště, houpadla, průlezky, skluzavka) a dále také prvky environmentální (broukoviště, hmyzí domeček, bylinková zahrádka…).

V zimním období a při dostatku sněhu pravidelně užíváme upravený svah k bobování. V průběhu každého roku se herní prvky a vybavení zahrady upravují a doplňují, všechny prvky jsou podloženy certifikací.

Prostřednictvím projektu Tandemu úzce spolupracujeme s MŠ st. Elisabeth Grafenau, děti se vzájemně poznávají a tráví spolu příjemné chvilky.

Provozní doba:  6:00 – 16:00 hod.

 

Mateřská škola Soběšice

je odloučeným pracovištěm vzdáleným od Kašperských Hor 15 km. MŠ je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy, obklopena nově upravenou zahradou, vybavenou herními prvky pro vyžití dětí (sestavy se skluzavkami, houpačky, prolézačky, pískoviště, altán…).
MŠ má jednu větší třídu s kapacitou 15 dětí. Ta je členěna novým dětským nábytkem na ložnici a hernu, kde je dostatečný prostor pro společná setkávání, dětské hry i pohyb dětí. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály odpovídá věku i potřebám k všestrannému rozvoji dětí. Všechny prostory interiéru MŠ jsou vyzdobeny výtvory dětí a informativními nástěnkami pro rodiče. Využíváme polohy naší školky na okraji vesnice k vycházkám do přírody, do lesa, k rybníku, na hřiště.

Provozní doba:  do 31. 12. 2022 7:00 – 15:30 hod., od 1. 1. 2023 7:00 – 16:00 hod.