Po projednání se zřizovatelem přerušujeme ve dnech 29. a 30. října 2019 v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) ze závažných důvodů provoz mateřské školy Kašperské Hory.

V budově MŠ budou probíhat stavební práce, zároveň bude probíhat i rekonstrukce školní jídelny.