Zveme vás do mateřské školy na zahajovací rodičovskou schůzku

ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 15 hodin v jídelně MŠ.

Účast je velmi důležitá pro snadnější zahájení nového školního roku a stanovení všech potřebných pravidel.