VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ SOBĚŠICE:

Na základě všech dodaných podkladů bylo v souladu s kritérii pro přijímání do MŠ Soběšice rozhodnuto následovně:

Všem žadatelům bylo vyhověno, do MŠ Soběšice jsou přijati k datu 1. 9. 2019.