Na základě všech dodaných podkladů bylo v souladu s kritérii pro přijímání do MŠ Kašperské Hory rozhodnuto následovně:

 Děti přijaté k 1. 9. 2019: Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12, Z15, Z16, Z17, Z18, Z21, Z24, Z25, Z28, Z32.

 Děti přijaté ke dni dovršení 3 let: Z9, Z13, Z19, Z23, Z26, Z27, Z29.

 Nepřijaté děti: Z5, Z14, Z20, Z22, Z30, Z31.

Všem žadatelům, kterým nebylo vyhověno, vydáme přímo ve škole písemné rozhodnutí s konkrétním odůvodněním.

POZNÁMKA:

  1. V tuto chvíli nelze přijmout do MŠ dítě před dovršením 3 let věku.
  2. Od 1. 9. 2019 plánujeme otevřít v Kašperských Horách třetí třídu MŠ v rekonstruované staré tělocvičně. Po zkolaudování přijmeme i všechny zájemce, na které se nyní nedostalo!