Veškeré informace k distanční výuce mají k dispozici žáci od třídních učitelů.

Upozorňujeme, že tato výuka je povinná, každá neúčast musí být omluvena rodiči jako při běžné školní docházce.

Od 2. listopadu probíhá po zkušebním provozu pro celý 2. stupeň distanční výuka podle následujícího rozvrhu:

6. ročník           

7. ročník           

8. ročník           

9. ročník

Od 2. listopadu probíhá online výuka i pro celý 1. stupeň. Rozvrhy výuky a přímou komunikaci s rodiči zajišťují třídní učitelé.